Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.5.2019 - 24.5.2019

Popularizační přednášky o češtině v Ukrajině

Mgr. Lucie Jílková provede přednáškové "turné" o češtině psané i mluvené ve městech Užhorod, Lviv, Ivano-Frankivsjk a Kyjev.

 

Mgr. Lucie Jílková, Ph. D. působí v oddělení stylistiky a sociolingvistiky Ústavu pro jazyk český AV ČR. Autorka řady odborných publikací, televizních scénářů i dětské knihy.

 


 

 

20. 05.

Užhorodská národní univerzita.

Katedra slovanské filologie

Lekce

10:00 – 12:30

Spisovná vs. hovorová češtiny, frekvence a módy užívání.

 

 

21. 05.

Lvovská národní univerzita Ivana Franka

Katedra slovanské filologie

Lekce

10:10- 12:40

Spisovná vs. hovorová češtiny, frekvence a módy užívání.

 

 

23. 05.

Ivano-Frankivská národní univerzita

Příkarpatská národní univerzita Stefanyka

Lekce

10:00 - 12:30

Spisovná vs. hovorová češtiny, frekvence a módy užívání.


 

24. 05.

Kyjev

Ševčenkova národní univerzita

Katedra slovanské filologie

 

Lekce

10:00- 12:30.

Spisovná vs. hovorová češtiny, frekvence a módy užívání.

 

 

 

24. 05.

Kyjev

 

České centrum

 

Lekce

17:00 – 18:30

 

 

 

Výslovnost češtiny, zákoutí a obtíže.

 

 

 


 

Téma: Výslovnost v České televizi

V přednášce bude nejdříve stručně představena činnost Ústavu pro jazyk český AV ČR. Hlavní pozornost bude věnována zásadám ortoepické výslovnosti v češtině (vztah písmeno - hláska, výslovnost souhláskových skupin, výslovnost cizích vlastních jmen, slovní přízvuk, melodický průběh). Na konkrétních ukázkách ze současných pořadů České televize budou předvedeny jednak zásady ortoepické výslovnosti, jednak nejčastější odchylky od těchto zásad.


Téma: Variety češtiny
V přednášce bude nejdříve velmi stručně představena činnost Ústavu pro jazyk český AV ČR. Hlavní pozornost bude věnována varietám češtiny, především jejich distribuci v současné češtině psané i mluvené. Variety češtiny budou nahlíženy prostřednictvím Fergusonova termínu diglosie. Konkrétní jazykové variety budou představeny na úryvcích ze současné beletrie (J. Topol, M. Pilátová, J. Rudiš - psaná čeština) a na příkladech ze současných pořadů České televize (mluvená čeština).

 

Místo konání:
Užhorod, Lviv, Ivano-Frankivsjk a Kyjev
Datum:

Od: 20.5.2019
Do: 24.5.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala