Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.4.2015 18:00

Praha, hlavní město kubismu

Vojtěch Lahoda, ředitel Ústavu dějin umění AVČR, představí ve své přednášce Skupinu výtvarných umělců, která působila v Praze v letech 1911 až 1914 a která prosazovala kubistické prvky v různých odvětvích umění. Její představitelé zasáhli mj. do malířství, sochařství, architektury či užitého umění. Přednáška se koná na fakultě architektury v Řezně ve spolupráci Českého centra Mnichov a OTH Regensburg.

V rámci výstavy Czech Architectural Cubism – Světový fenomén

Členy Skupiny výtvarných umělců (1911-1914) byli vedle architektů také malíři, sochaři, spisovatelé, hudebníci a výtvarní teoretici. K představitelům výtvarného kubismu se řadili malíři jako Bohumil Kubišta, Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Čapek či sochař Otto Gutfreund.

Přednáška bude zaměřena především na kubistický design. Mezi dnes již vzácnými sběratelskými artefakty nalezneme uměleckoprůmyslové přístroje či nábytek - židle, stoly, taburety, lampy, šperky a další doplňky.

Vojtěch Lahoda je ředitelem Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a profesorem na Univerzitě Karlově v Praze. Centrem jeho zájmu jsou dějiny a teorie modernismu a avantgardy v českých zemích v evropském kontextu.

Vstup: zdarma

Pořadatelé: České centrum Mnichov, OTH Regensburg

© Zdroj: Ústav dějin umění AV ČR

Místo konání:
OTH Regensburg, Fakultät Architektur, Halle A, Prüfeninger Str. 58, Regensburg
Datum:

22.4.2015 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala