Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.12.2005 0:00 - 31.12.2005 0:00

Pražský chodec

Výstava velkoformátových barevných i černobílých fotografií Prahy, jež zachycují atmosféru města v různých denních dobách, lidské osudy, nálady a probíhající politická dění. Autorem výstavy je fotograf a pedagog FAMU a ČVUT - Jiří Všetečka.

V letech 1969-1990 pedagogicky působil na katedře fotografie FAMU, roku 1977 byl jmenován docentem pro obor umělecké fotografie. Od roku 1964-1990 byl členem Svazu výtvarných umělců, v roce 2000-2001 předsedou Svazu českých fotografů.

Fotografuje od roku 1958 se zaměřením na fotografii jako dokument doby. Spolupracoval s časopisy, Československou televizí, filmem i s Českou filharmonií. Autor 18 černobílých knižních publikací, získal ocenění Ministerstva kultury ČSR v soutěžích o nejkrásnější knihu roku - Pražský chodec (Pressfoto 1978), Objektivem počítače (SNTL 1981), Praga musicopolis Europae (Supraphon 1984), Všenáprava obrazem (NADAS 1987) a výroční cenu Nakladatelství Panorama za pragensii Královská cesta (1988). Od roku 1993 vytváří barevné fotografie pro knižní publikace o Praze pro Nakladatelství V Ráji - Praha matka měst, Praha a secese.

Realizoval samostatné výstavy v Praze 1962, 1968, 1971, 1987, v Paříži - UNESCO 1988, v roce 1989 studio MAT - Srpen 1968. Účastnil se na mezinárodních výstavách u nás i v zahraničí - Maďarsko, Polsko, Jugoslávie, EXPO '67 Montreal, Brazílie, Itálie, New York, putovní výstavy Czech Press Photo 1995, 1996.

V roce 1992 obdržel medaili J.A. Komenského od Československé komise při UNESCO za putovní výstavu Všenáprava obrazem, koncipovanou podle díla J.A. Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských. Výstavu uspořádalo Ministerstvo zahraničních věci Československé republiky v hlavních městech Evropy. Od roku 1991 je členem Nadační rady Nadace PANGEA.

Od roku 1960 pracoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze, od roku 1972 zajišťoval ve spolupráci s katedrami modernizaci pedagogického procesu (pamětní Hyblova medaile za přínos k rozvoji Fakulty strojní ČVUT v Praze). V letech 1991-2001 byl vedoucím AVTC na Rektorátu ČVUT a jako režisérovi videoprogramu mu poroty mezinárodních festivalů Techfilm, Academia film Olomouc, Ekofilm a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělily ceny za videoprogramy Perspektiva, Hyperbolický paraboloid, Geometrie zastřešení, Budiž světlo, Vlny kolem nás, Sluneční energie, Paprsky X, Centrum pro podporu vysokoškolského studia zrakově postižených, Rudolfova štola, Václavské náměstí, Světlo a stíny.

 

 

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 7.12.2005 0:00
Do: 31.12.2005 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala