Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.11.2013 13:30 - 28.11.2013

Pražský funkcionalismus. Tradice a současné ozvěny

Praha byla v průběhu dvacátých let jedním z hlavních uměleckých center funkcionalistické architektury. Výstava ukazuje významné příklady moderní architektury v meziválečné době, stejně jako soudobé stavby, jež jsou ve svém střízlivě puristickém stylu funkcionalistickým dědictvím ovlivněny.

V meziválečném Československu se funkcionalismus prosazoval od poloviny dvacátých let až do začátku druhé světové války. Praha patřila k jednomu z nejdůležitějších center pro vývoj tohoto stylu. Celá generace mladých architektů utvořila z tohoto města architektonickou laboratoř, jejíž význam daleko přesáhl hranice Československa. V novém stylu byly postaveny nejen bytovky a rodinné domy, ale i administrativní budovy, školy, nemocnice, mosty i kostely. Pražské funkcionalistické budovy patří ke skvostům světové moderní architektury. Výstava představí výběr těchto skvostů, včetně Müllerovy vily od Adolfa Loose, budovy Spolku výtvarných umělců Mánes od Otakara Novotného, katolického kostela sv. Václava od Josefa Gočára, nebo Výstavní kolonie na Babě.

 Druhá část výstavy prezentuje českou architekturu posledních dvou desetiletí, jejíž střízlivé linie jsou nepochybně dědictvím předválečného funkcionalismu ovlivněny. Současnou architekturu na výstavě reprezentuje Palác Euro (DaM), Muzo Centrum (Stanislav Fiala, D3a) nebo stanici metra Kolbenova (DUM architekti).

 

Organizátoři:

České centrum Mnichov, Hochschule für Angewandte Wissenschaften München

Výstava Galerie Jaroslava Fragnera v Praze, 2011

Ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Historickým ústavem akademie věd České republiky.

Místo konání:

Hochschule für angewandte Wissenschaften, Lichthof, Karlstr. 6, München

Datum:

Od: 15.11.2013 13:30
Do: 28.11.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala