Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.4.2016 15:00

Předání cen vítězům Překladatelské soutěže Zuzany Roth

Česká centra se zasazují o propagaci české literatury v zahraničí. Ve spolupráci s Literární sekcí Institutu umění — Divadelního ústavu byla na začátku roku vyhlášena mezinárodní soutěž pro mladé překladatele z celého světa.

20.04., středa - 15.00 — 20.00. Hala «Jeskyně». -  Předání cen vítězům Překladatelské soutěze Zuzany Roth.
Po předání se uskuteční promítání pětí kratkých filmů literárně-filmového cyklu Ukrajinská čítanka: Ukrajina, davaj, Ukrajina!


Soutěž pojmenovanou po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth pořádají Literární sekce Institutu umění a Česká centra.

Česká centra se zasazují o propagaci české literatury v zahraničí.  Ve spolupráci s Literární sekcí Institutu umění – Divadelním ústavem byla na začátku roku vyhlášena mezinárodní soutěž pro mladé překladatele z celého světa. Zadání nebylo snadné: překlad úryvku současné české  prózy. Odborná komise, sestávající ze zástupců IDU, ČC a jejich dramaturgické rady a Ceny Česká kniha, letos vybrala prozaický debut Anny Bolavé (*1981) Do tmy (Odeon, 2015).

Jména vítězů z Ukrajiny:

 Olexandr Stukalo

Ludmila Smoljar

Porota: Les Beley, Anna Protsuk, Halina Malik a Tetiana Okopna

Každý oceněný překladatel získává pozvání na několikadenní návštěvu České republiky. Mladí překladatelé se spolu s dalšími bohemisty zúčastní Bohemistického semináře, pořádaného Ministerstvem kultury České republiky a organizovaného nakladatelstvím Větrné mlýny.

O SUSANNĚ ROTH (1950−1997)

Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

 

Místo konání:

Lavrska 10/12, Mystetskyj Arsenal - Hala «Jeskyně»

Datum:

20.4.2016 15:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala