Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.10.2020 18:00

Přednáška: nedělej Zagorku!

Přednáška z cyklu Your Czech Network, tentokrát na téma Zdroje nových frazémů v češtině.

Srdečně vás zveme ke sledování on-line přednášky o češtině Mgr. Marie Kopřivové, Ph.D. z Ústavu Českého národního korpusu FF UK s názvem Nedělej Zagorku! aneb Zdroje nových frazémů v češtině.

Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom ve čtvrtek 15. 10. 2020 od 19:00 českého času.

Anotace:
Objevit nové frazémy v češtině je těžší než objevit jednotlivá slova. Tato spojení jsou nenápadnější, méně častá, zpočátku se tváří jako nahodilá spojení více slov. A hlavně si dlouho nemůžeme být jisti, že se skutečně frazémy stanou, tedy že je Češi budou používat a budou jim rozumět. Přednáška se zaměří na to, jakými cestami se dnes do češtiny tyto víceslovné jednotky dostávají, a pokusí se ukázat i některé „vítěze“, kteří v současné češtině zůstávají. Spolu s posluchači se zamyslíme i nad tím, proč se jim to podařilo.

Přednášející:
PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (*1972) vystudovala češtinu a historii na Masarykově univerzitě v Brně, doktorské studium korpusové lingvistiky absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v sekci mluvených korpusů v Ústavu Českého národního korpusu FF UK. Odborně se věnuje především české frazeologii, frazeografii a korpusovému zpracování mluveného jazyka; v těchto oblastech vede speciální kurzy na FF UK. Dále se zabývá lexikologií a korpusovou lingvistikou.

 
Prosím, pro sledování se registrujte zde. Na email uvedený v registraci vám v den vysílání přijde odkaz, přes který si přednášku budete moci pustit.


 

Místo konání:
online
Datum:

15.10.2020 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala