Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.10.2019 18:00 - 19:00

Nová slova v současné češtině

Michaela Lišková

Přednáška se zaměří na nejnovější vrstvu slovní zásoby češtiny v neologicko-neografické perspektivě. Proměny lexika svědčí o proměnách světa kolem nás; výrazný pohyb pozorujeme mj. v oblasti informační a komunikační techniky, politiky, ekonomiky, životního stylu, gastronomie nebo módy. Bouřlivými změnami prochází však také samo slovníkářství, a to zejména vlivem rozvoje techniky a navazujícím zapojením široké veřejnosti do tvorby nejrůznějších lexikonů a lexikografických platforem. Účastníci si budou moci v neologickém kvízu ověřit své znalosti českých neologismů – především jejich významu, ale i výslovnosti, morfologie nebo stylistické platnosti. Závěrem bude prostor pro diskusi.

Mgr. Michaela Lišková, Ph.D., vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své disertační práci se zabývala neologismy. Od roku 2004 působí jako lexikoložka a lexikografka v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Zde se podílí na přípravě Akademického slovníku současné češtiny: je spoluautorkou koncepce a členkou hlavní redakce. Zastává funkci vedoucí redaktorky Jazykovědných aktualit. Publikuje v odborných časopisech, jako je Slovo a slovesnost nebo Naše řeč, pravidelně se účastní konferencí. Věnuje se také popularizační činnosti.

 

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

21.10.2019 18:00 - 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala