Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.11.2020 19:00

Přednáška: Tys tam nebyls?

Přednáška z cyklu Your Czech Network, tentokrát na téma Příklonné –s ve spontánní mluvené češtině.

Srdečně vás zveme ke sledování on-line přednášky o češtině Mgr. Lucie Benešové z Ústavu Českého národního korpusu FF UK s názvem Tys tam nebyls? aneb Příklonné -s ve spontánní mluvené češtině.

Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 19:00 hodin.

Anotace:
Příklonné -s může v češtině zastupovat tvar pomocného slovesa být ve tvarech 2. osoby jednotného čísla minulého času a může se připojovat k nejrůznějším typům slov. Jde o podoby přišels (místo přišel jsi) nebo tys tam nebyla (místo ty jsi tam nebyla). Užívání příklonného -s je typické především pro spontánní dialog, tj. pro neformální, nepřipravené, dialogické mluvené projevy. V přednášce představím, kde všude, jak často a za jakých podmínek se příklonné -s může objevit. Pomocí autentických dokladů ze spontánních mluvených rozhovorů ukážu, ke kterým typům slov (slovním druhům, větným členům) dokážou mluvčí češtiny příklonné -s „přilepit“. Sami se přesvědčíte, že se může vyskytnout i tam, kde byste ho nejspíš nečekali.

Přednášející
Mgr. Lucie Benešová (*1983) vystudovala obory český jazyk a literatura a východoevropská studia se specializací ruština na FF UK v Praze, v současnosti studuje tamtéž doktorský obor český jazyk. Od roku 2009 působí jako vědecká pracovnice v Ústavu Českého národního korpusu FF UK v Praze. Je spoluautorkou několika korpusů spontánní mluvené češtiny (ORAL2006, ORAL2008, ORAL2013). Zabývá se mluveným jazykem a jeho korpusovým zpracováním.

Prosím, pro sledování se registrujte přes tento odkaz.
Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, kde si přednášku spustíte.

 

Místo konání:
ONLINE
Datum:

19.11.2020 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala