Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.5.2019 18:30

Přednáška a workshop s Barborou Martinkovičovou

V rámce jazykového kurzu lektorky Kateřiny Chasan přednáší Mgr. Barbora Martinkovičová na téma „O jazykové poradně a dalších zdrojích informací o českém jazyce“.

V první části workshopu/přednášky vysvětlí Mgr. Martinkovičová, jak jazykové poradny (a zejména poradna Ústavu pro jazyk český) fungují, kdo se na jazykové poradny obrací a s čím poradenští pracovníci tazatelům mohou pomoci. Zvláštní pozornost bude věnovat Internetové jazykové příručce, která za svůj vznik vděčí právě dlouholeté činnosti české jazykové poradny a která se stala nejnavštěvovanějším zdrojem informací z produkce ÚJČ o českém jazyce. V následující části si sami můžou posluchači vyzkoušet, jaké to je být v roli poradenského pracovníka, a současně se seznámit s dalšími zdroji a příručkami, s jejichž pomocí můžou doplňovat a rozšiřovat své znalosti českého jazyka.

Mgr. Barbora Martinkovičová působí v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, současně studuje doktorský program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; velkou část náplně její práce představuje jazykové poradenství, vedle toho se zabývá problematikou noremnosti a příznakovosti jazykových prostředků

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

20.5.2019 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala