Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.5.2007 0:00 - 0:00

Přednášky: Exil v Československu 1933 - 1939

Dva mladí vědci z Prahy budou v rámci výstavy Pomoc uprchlíkům v Praze 1933 – 1939 hovořit o různých aspektech všednodennosti exilu a uprchlické politiky První republiky.

 

Kateřina Čapková: Všední den v exilovém Československu

V literatuře o uprchlícich v Československu převažuje pohled známých osobností – vesměs lze narazit na popisy zkušeností spisovatelů, novinářů a politiků. Jak ale vypadala situace uprchlíků, kteří nepatřili do těchto kruhů? Kdo se vlastně staral o utečence a z čeho se skládal jejich všední den? A jak vypadal život židovských uprchlíků, lišily se jejich zkušenosti od jiných emigrantů?

 

Michal Frankl: Azyl nebo provizorium? Postoj československé politiky k uprchlíkům z Německa a Rakouska

Československá politika ve 30. letech min. století zaměřená na utečence z Německa a Rakouska se často v historiografii idealizuje: Tehdejší Československo se jeví jako bezchybná hostitelská země pro lidi stíhané totalitními a autoritativními státy. Skutečnost však byla různorodější – Michal Frankl ve své přednášce představí restriktivní aspekty československé utečenecké politiky. Současně jeho příspěvek poodhalí, jak dalece se lišila státní politika v této otázce vůči židovským a vůči politickým uprchlíkům. 

 

Středa 2.5.2007, 19.00 hodin
České centrum, Friedrichstraße 206, 10969 Berlin, v knihovně v podkroví

VSTUP VOLNÝ

 

> měsíční program

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

2.5.2007 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala