Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.1.2020 18:00 - 31.1.2020 20:00

Přednášky o českém umění

Na konferenci „Studená revoluce. Střední a východní Evropa a socialistický realismus, 1948-1959“ se představí tři zástupci z České republiky. Emma Hanzlíková, která aktuálně vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, vystoupí s přednáškou „O přátelství mezi čínským červeným drakem a československým lvem“ a Marie Klimešová z Univerzity Karlovy v Praze, která přednese svou přednášku na téma „Umělecké a politické zapojení v Československu od 30. do 50. let.“ a také Ondřej Taborský z Národního muzea v Praze s přednáškou "Reklama ve vizuální kultuře každodenního života v komunistickém Československu". Vstup zdarma.

V klimatu studené války - mezinárodního napětí, závodu ve zbrojení a posílení komunistických diktatur - došlo ve střední a východní Evropě k radikální sociální revoluci. Jak to ovlivnilo vizuální kulturu padesátých let?

Mezinárodní konference je příležitostí k diskusi o otázkách, kterým bude věnována výstava studené revoluce (plánováno v Zachętě od 23. října 2020 do 24. ledna 2021). Kombinuje výzkumné oblasti, jako je sociální a politická historie, dějiny kultury a umění. Pozvaní odborníci z různých oborů se zaměří na hlavní téma výstavy - hluboké sociální transformace v 50. letech 20. století, které zahrnovaly masové migrace z venkova do měst nebo sociální postup pracovníků.

Konference i výstava jsou součástí současného historického výzkumu, který zohledňuje aktivní a subjektivní účast společnosti na těchto procesech. Během projevů a diskusí budeme hledat odpověď na otázku o důležitých rysech sociální revoluce prováděné v nedemokratických zemích. Pomohou nám umělecká díla - malba, design, architektura nebo film - porozumět tomuto složitému procesu? Jak probíhal proces demokratizace přístupu ke kultuře v zemích východního bloku a jakou roli iniciovalo amatérské umělecké hnutí shora? Sloužil socialistický realismus k realizaci myšlenky rovnostářské společnosti? Rovněž se podíváme na to, jak se propaganda myšlenky genderové rovnosti a profesní emancipace žen promítla do zastoupení tohoto fenoménu v umění, a také na ženské aktivity, včetně ve filmovém prostředí.

Doba socialistického realismu je nejcitlivějším a nejproblematičtějším obdobím dějin současného umění. Cílem konference bude zahrnout ji do procesu transformace v kultuře 20. století, a proto témata projevů přesahují období stalinismu v zemích východního bloku. Bude také proveden pokus nastínit socialistickou realistickou uměleckou geografii - rekonstruováním některých směrů mezinárodní kulturní výměny (mezi zeměmi východního bloku, západní Evropy a Asie).


PROGRAM:

STŘEDA, 29. LEDNA

 • 18.00–20.00: Filmaři tváří v tvář socialistickému realismu - 1. část, promítání filmů v kině Iluzjon (moderuje: Monika Talarczyk)

ĆTVRTEK, 30. LEDNA: ČAS A PROSTOR SOCIALISTICKÉ REALISMU

 • 9.30–10.00
  Přivítaní: Hanna Wróblewska (Zachęta - Národní galerie umění), Barbara Schabowska-Maszenda (Institut Adama Mickiewicze)
  Moderuje: Jérôme Bazin (Université Paris-Est Créteil) a Joanna Kordjak (Zachęta - Národní galerie umění)

10.00–13.00
Série 1. Čas socialistického realismu
Moderuje: Gabriela Świtek (Zachęta - Národní galerie umění, Varšavská univerzita)

 • 10.00–10.30: Dorota Jarecka (Polská akademie věd, Varšava), Dialektika socialistického realismu v Polsku (1933–1949)
 • 10.30–11.00: Marie Klimesová (Univerzita Karlova v Praze), Umělecké a politické zapojení v Československu od 30. do 50. let.
 • 11.00–11.30: diskuse a přestávka na kávu
 • 11.30–12.00: Gabor Rieder (nezávislý kurátor a výzkumný pracovník, Budapešť), Odlesňování „jarní teorie“. Stejně jako v roce 1957 skončil maďarský socialistický realismus
 • 12.00–12.30: Constantin Iordachi (Středoevropská univerzita v Budapešti), 50. léta - v polovině 20. století
 • 13.00–14.30: polední přestávka

14.30–18.00
Série 2. Prostor socialistického realismu: směry umělecké výměny
Moderuje: Katarzyna Murawska Muthesius (Birbeck College, University of London)

 • 14.30–15.00: Sergei Fofanov (Státní galerie Treťjakovova, Moskva), Překlad jazyka sovětské umělecké kritiky
 • 15.00–15.30: Justyna Balisz-Schmelz (Varšavská univerzita), Nebylo třetí Německo. Migrace německých umělců do NDR v letech 1949–1961
 • 15.30–16.00: Szymon Kubiak (Národní muzeum ve Štětíně), daleko od Moskvy. Komunističtí umělci ze Západu v Polsku
 • 16.00–16.30: diskuse a přestávka na kávu
 • 16.30–17.00: Emma Hanzlíková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), O přátelství čínského červeného draka a československého lva
 • 17.00–17.30: Doreen Mende (HEAD Genève, Farocki Institut Berlin), Východoněmecká architektura v Severní Koreji v čočce chronopolitiky
 • 17.30–18.00: diskuse

PÁTEK 31. LEDNA: SOCIALISTICKÝ REALISMUS DLE PRACOVNÍKŮ

9.30–12.30
Série 3. Oslava dělnické třídy a proletarianizace umění
Moderuje: Tomasz Załuski (Univerzita v Lodži)

 • 9.30–10.00: Agata Pietrasik (Berlín), Piotr Słodkowski (Akademie výtvarných umění ve Varšavě), Šíření kultury v 50. letech 20. století: na rozhraní praxe a ideologie
 • 10.00–10.30: Aleksandra Sumorok (Akademie výtvarných umění v Lodži), Pondělní paláce (architektura a interiéry socialistických realistických kulturních center v Polsku)
 • 10.30–11.00: diskuse a přestávka na kávu
 • 11.00–11.30: Ondřej Taborský (Národní muzeum v Praze), Reklama ve vizuální kultuře každodenního života v komunistickém Československu
 • 11.30–12.00: Ralf Forster (Filmmuseum, Potsdam), Amatérský filmový výzkum ve východním Německu: zdroje, metody, výsledky
 • 12.00–12.30: diskuse
 • 12.30–14.00: polední přestávka

14.00–17.30
Série 4. Tváře dělnické třídy: dělníci a rolníci, muži a ženy, národnostní menšiny
Moderuje: Jérôme Bazin (Université Paris-Est Créteil)

 • 14.00–14.30: Sandor Horvath (Maďarská akademie věd, Budapešť), Sociální rozdělení dělnické třídy v 50. letech.
 • 14.30–15.00: Irina Tulbure (Univerzita architektury a urbanismu Ion Mincu, Bukurešť), Městská a venkovská architektura Hunedoary
 • 15.00–15.30: Alina Mircea (Muzeum Carol I v Brăile), Bývalá společenství v novém světě: etnické portréty Lipowan a Tatars v Rumunsku
 • 15.30–16.00: diskuse a přestávka na kávu
 • 16.00–16.30: Astrid Ihle (Wilhelm-Hack Museum, Ludwigshafen), Východoněmecká série „Žena v socialismu“ Evelyn Richter
 • 16.30–17.00: Monika Talarczyk (Národní filmová škola v Lodži), Přerušená Anka. Socialistické realistické filmy Joanna Broniewské-Kozické
 • 17.00–17.30: diskuse 
 • 17.30–18.00: Shrnutí konference: Katarzyna Murawska Muthesius (Birbeck College, London University)
 • 18.15–20.00: Filmaři a filmaři tváří v tvář socialistickému realismu - 2. část, promítání filmů, multimediální místnost Zachęta (moderuje: Monika Talarczyk)

Koncept konference: Jérôme Bazin, Joanna Kordjak
Spolupořadatelé: Instytut Adama Mickiewicza, Université Paris-Est Créteil
Partneři: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Spolupořadatelé:
culture.plCRHEC

Partner:
FINA

 

Místo konání:

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki,Výsledky hledání plac Stanisława Małachowskiego 3, Warszawa

Datum:

Od: 29.1.2020 18:00
Do: 31.1.2020 20:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala