Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.4.2019 18:30 - 24.4.2019 0:00

Přednášky o českém jazyce

V posledním dubnovém týdnu bude hostem Českého centra Sofie Mgr. Lucie Jílková, Ph. D., pracovnice Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, která vystoupí se dvěma přednáškami. Přednášky jsou určeny studentům jazykových kurzů v Českém centru Sofie a studentům bohemistiky Sofijské univerzity.

23. dubna (úterý), ČC Sofie, 18.30
Téma: Výslovnost v České televizi

V přednášce bude nejdříve stručně představena činnost Ústavu pro jazyk český AV ČR. Hlavní pozornost bude věnována zásadám ortoepické výslovnosti v češtině (vztah písmeno - hláska, výslovnost souhláskových skupin, výslovnost cizích vlastních jmen, slovní přízvuk, melodický průběh). Na konkrétních ukázkách ze současných pořadů České televize budou předvedeny jednak zásady ortoepické výslovnosti, jednak  nejčastější odchylky od těchto zásad.

24. dubna (středa), SU Klimenta Ochridského, Bohemistický kabinet Svetomira Ivančeva, 12.30
Téma: Variety češtiny
V přednášce bude nejdříve velmi stručně představena činnost Ústavu pro jazyk český AV ČR. Hlavní pozornost bude věnována varietám češtiny, především jejich distribuci v současné češtině psané i mluvené. Variety češtiny budou nahlíženy prostřednictvím Fergusonova termínu diglosie. Konkrétní jazykové variety budou představeny na úryvcích ze současné beletrie (J. Topol, M. Pilátová, J. Rudiš - psaná čeština) a na příkladech ze současných pořadů České televize (mluvená čeština).

Mgr. Lucie Jílková, Ph. D. působí v oddělení stylistiky a textové lingvistiky Ústavu pro jazyk český AV ČR. Autorka řady odborných publikací, televizních scénářů i dětské knihy.

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 23.4.2019 18:30
Do: 24.4.2019 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala