Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.12.2019 - 31.3.2020

Překladatelská soutěž Cena Susanny Roth 2020

Vyhlašujeme 6. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Českých center a Českého literárního centra

Soutěž je určena začínajícím překladatelům do 40 let, kteří dosud nezveřejnili žádný literární překlad v knižní podobě.

 

Účastníci obdrží stejný specifický fragment vybraného románu k překladu. Soutěž se koná v následujících zemích: Rakousko, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Japonsko, Litva, Makedonie, Německo, Polsko, Rusko, Rumunsko, Ukrajina, Maďarsko, Velká Británie, Itálie (do konce prosince 2019 dále jen země). Vybraná porota odborníků na překlady vybere v každé zemi jednoho vítěze. Soutěž nebude zahrnovat díla, která překladatel zveřejnil nebo zveřejní před vyhlášením soutěže. Soutěž byla pojmenována po renomované švýcarské bohémě a překladatelce Susanně Rothové (1950–1997), která výrazně přispěla k propagaci současné české literatury v zahraničí.

Text k překladu:

Předmětem letošní soutěže je fragment knihy Veroniky Bendové Vytěženej kraj (nakl. FRA, 2019), asi 22 normostran: str. 22-39 (str. 22 z druhého odstavce začínající na Navigace stále čekala na signál, str. 39 až do věty Libkovice posraný). Soutěžní text je k dispozici zde:

Ceny:

Několikadenní výlet do České republiky spojený s aktivní účastí na bohémském semináři a doprovodným programem. Výpravy se účastní vítězové ze všech 12 zemí. České centrum ve Varšavě také uděluje další ceny za 2. a 3. místo a pořádá překladatelský seminář určený všem účastníkům soutěže.

Podmínky účasti:

Hotový pod pseudonymem podepsaný překlad přijatého fragmentu textu ve formátu .doc nebo .pdf, by měl být zaslán spolu s vaším aktuálním krátkým životopisem v češtině (maximálně 1 000 znaků), neměly by chbět vaše kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, datum narození) a váše aktuální fotografie (se jménem autora fotografie). K výše uvedeným dokumentům by mělo být přiloženo prohlášení o výhradním autorství zaslaného překladu.

Všechny materiály by měly být zaslány elektronicky na serafin@czech.cz do 31. března 2019 včetně. Díla podepsaná jinak než pseudonymen nebudou zahrnuta do soutěže. Práce budou hodnoceny anonymně (pouze s pseudonymem) porotou složenou z uznávaných překladatelů české literatury do polštiny.

Termíny:

Odesílání překladů: 31. března 2020

Oznámení výsledků: do 15. května 2020

Pobyt oceněných překladatelů v České republice: červenec 2020

Organizátoři:

České Centrum, České Centrum Literatury (CzechLit), pobočka Moravské zemské knihovny v Brně

               

 

 

Kontakt:

Edyta Serafin, české centrum ve Varšavě, email: serafin@czech.cz

 

Ukázkové biografie účastníků předchozího vydání.

Účastníci mohou využít podrobných pravidel soutěže v češtině:

Fot. Veronica Bendova: R. Brousil.

 

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 16.12.2019
Do: 31.3.2020

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala