Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.10.2014 - 31.1.2015

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2015

Do 31. ledna lze zaslat příspěvky do mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let věku, jejichž úkolem je překlad současné české prózy autorů obdobného věku, tj. kolem 40 let. Uchazeči přeloží ucelený úryvek odbornou porotou zvoleného autora o rozsahu max. 15 normostran z knihy publikované v letech 2013/2014. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každé účastnické zemi bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota.

Odborná komise, sestávající ze zástupců ČC, IDU, MK ČR, nakladatelství Větrné mlýny a Ceny Česká kniha,  letos vybrala knihu Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy, životopisný román o „nepolapitelném převaděči“ Josefu Hasilovi (Labyrint, 2013).

 

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na bohemistickém semináři; participace na překladatelském workshopu v jeho rámci.

Podmínky účasti

Přihlásit se mohou překladatelé do 40 let věku s trvalým pobytem v dané zemi, kteří dosud nepublikovali žádný knižní překlad.

Zadání

Překlad textu z knihy D. J. Žáka Návrat krále Šumavy (úryvek kapitoly Agent-chodec, s. 169–184).

 

Překlady lze zaslat v elektronické podobě Českému Centru Budapešť 31. ledna 2015 na mailovou adresu ccbudapest@czech.cz (jako předmět prosíme uvést: Susanna Roth) . Termín zveřejnění výsledků byl stanoven na 31. března 2015, termín pobytu oceněných v ČR na  květen nebo červenec 2015 v rámci bohemistického semináře.

 

Text k překladu můžete stáhnout zde:

K přihlášení do soutěže si stáhněte:

 

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 28.10.2014
Do: 31.1.2015

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala