Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.6.2015 - 31.8.2015

Přemysl Pitter: Spravedlivý mezi národy

U příležitosti 120. výročí narození českého pedagoga a humanisty Přemysla Pittera se v Galerii Na plotě představí fotografická výstava, která přiblíží jeho život a aktivity, stejně jako osudy židovských dětí, za jejichž záchranu v době nacistické okupace a pomoc po válce získal ocenění Spravedlivý mezi národy. Výstava se koná ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou Jana Amose Komenského.

 

Přemysl Pitter (21. 6. 1895 – 15. 2. 1976) 

 

 

 

 

 

 

 

Přemysl Pitter se narodil v Praze v křesťanské rodině. Jako dobrovolník se zúčastnil první světové války, během níž se stal hluboce věřícím křesťanem a pacifistou. Působil v mnoha humanistických a pacifistických organizacích.

V roce 1924 založil sdružení Milíčův dům – zařízení, jež se věnovalo výchově nejchudších žižkovských dětí, které sem docházely po vyučování. Po roce 1937 zde bylo ubytováno na 150 dětí, včetně dětí německých rodičů, kteří museli emigrovat z nacistického Německa. Od začátku nacistické perzekuce Židů byly v domě soustřeďovány také židovské děti. Ty byly ukrývány také v Mýtě u Rokycan, kde byla v roce 1938 otevřena ozdravovna a tábořiště. Od září 1941 navštěvoval P. Pitter židovské rodiny a mnoha lidem, kteří byli transportováni, posílal potravinové balíčky do koncentračních táborů.

Na podzim roku 1944 vznikl Výbor křesťanské pomoci židovským dětem, který se měl postarat o děti, které se vrátí po válce z koncentračních táborů. Myšlenka došla naplnění v květnu 1945, kdy se Přemysl Pitter stal členem sociální komise České národní rady. Z ghetta Terezín, kde vypukla tyfová epidemie, odvážel převozuschopné děti do čtyř konfiskovaných zámků – Štiřín, Olešovice, Kamenice a Lojovice, k jejichž provozu získal povolení. Společně vychovával a pečoval o židovské děti, které se zde uzdravovaly z útrap koncentračních táborů, a později i o německé děti rodičů odsunutých po válce. V době od května 1945 do května 1947 bylo na zámcích pečováno o 810 dětí.

V roce 1951 byl Přemysl Pitter donucen emigrovat – Světovou radou církví v Ženevě byl ustanoven k pastorální a sociální službě v táboře pro uprchlíky Valka u Norimberka. Později se ve Švýcarsku usadil a se svou dlouholetou spolupracovnicí Olgou Fierzovou se dále věnovali společenským aktivitám: založili Československou společnost pro vědy a umění a působili v Rádiu Svobodná Evropa.

Přemysl Pitter za svou činnost obdržel několik vyznamenání: nejvyšší vyznamenání Spolkové republiky Německo za záchranu německých dětí (1973). V roce 1995 bylo generální konferencí UNESCO jeho 100. výročí narození vyhlášeno za světové kulturní výročí. A již v roce 1964 získal ocenění Spravedlivý mezi národy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři: Velvyslanectví ČR v Tel Avivu, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Místo konání:

Zeitlin Street 23
6495518 Tel Aviv
Izrael

Datum:

Od: 22.6.2015
Do: 31.8.2015

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala