Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.11.2007 0:00 - 0:00

PREZENTACE ATELIÉRU Petr Franta Architekti & asoc.

Přednášet bude prof. Ing. Arch. Vladimír Šlapeta DrSc (Fakulta architektury VUT Brno) a současně budou prezentovány práce architekta Petra Franty.

 

Petr Franta

Narozen 19. září 1948 v Praze. Studoval na Fakultě architektury ČVUT v letech 1966-1972, kde ukončil diplomem s titulem ing. arch. Po promoci pracoval pět let v atelieru ETA (Pražský Ústav Výstavby Hlavního Města Prahy). Od roku 1977 žil v Montrealu v Kanadě, kde po evaluaci vzdělání a diplomu mu byl uznán titul Master of Architecture. Začínal pracovat v De Nova Associates v Montrealu jako designér na výstavních a interiérových projektech; poté spolupracoval na jednotlivých projektech s různými architekty. V roce 1979 splnil podmínky na přijetí do Order of Architects of Quebec, a po splnění požadované praxe dostal v roce 1981 profesionální licenci. V roce 1982 nastoupil do kanceláře Fiset, Miller, Vinois Architects, kde působil ve funkci architekta-designéra do roku 1985. V témž roce vytvořil asociaci s newyorkským architektem Roberto Brambilla & Petr Franta, Architects and Planners a v roce 1989 byl registrován ve státu New York. V Montrealu s architektem Jamesem Ogdenem zakládal v roce 1986 Ogden Franta Architects, partnerství, které fungovalo do roku 1993. V roce 1990 se stal členem Architektenkammer Nordrhein-Westfalen v Düsseldorfu. Začátkem 90. let se vrátil do Prahy a zde formoval v roce 1991 s Michalem Brixem architektonický ateliér Brix & Franta Architekti spol. s r.o. Toto partnerství trvalo do roku 1997, kdy ustavil studio Petr Franta Architekti & Asoc. spol. s r.o. Od roku 1993 je členem České komory architektů a od roku 2004 členem Slovenské komory architektů.

 

Vladimír Šlapeta – osobní profesní charakteristika

1947 - narozen v Olomouci

1972 - absolutorium studia architektury na ČVUT

1972- 73 - architekt v Ostravě

1973-91 vedoucí odd. architektury Národního technického muzea v Praze

1986 - host. docentem TU Berlin

1987 - host. docentem TU Wien,

1987-91 - členem výkonného výboru International Confederation of Architectural Museums ICAM

1989-91 - generálním sekretářem ICAM

1988 - DAAD stipendium ve Spolkové republice Německo /2 měsíce/

1990 - příchod na FA ČVUT, habilitace

1991 – doktorem techn. věd

1991-97 - děkanem FA ČVUT

1992 - Honorary Fellow of the American Institute of Architects AIA, Kunstpreis Berlin, jmenován profesorem

1994 - Research Fellow of the TU Delft /1 měsíc/, zvolen členem Akademie der Künste Berlin

1994-2005 členem kuratoria pro cenu Fritze Schumachera Toepferovy nadace při Univerzitě v Hannoveru

1995 – Fellow of the Wissenschaftskolleg zu Berlin /3 měsíce/, zvolen členem Učené společnosti České republiky

1995 - členem společné komise UNESCO/UIA pro architektonické vzdělání

1997- Honorary Fellow of the Royal Institute of British Architects RIBA, čestným členem Svazu německých architektů BDA

1997-2000 - prorektorem ČVUT

2000 - Visiting Scholar of the Canadian Centre for Architecture CCA Montreal /4 měsíce/

2001 - členem společné komise UNESCO/UIA pro evaluaci architektonického vzdělání

2002 - hostujícím profesorem Fakulty architektury Univerzity v Lublani

2003 - děkanem FA ČVUT

 

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

13.11.2007 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala