Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.11.2020 18:00

! PŘESUN DO ROKU 2021 ! Fenomenální čeština: Prezentace cvičebnice českého jazyka „Tschechisch, Faszination der Vielfalt. Arbeitsbuch 1“

Cvičebnice „Tschechisch, Faszination der Vielfalt. Arbeitsbuch 1“, která doplňuje stejnojmennou učebnici češtiny, bude představena 24.11. v našem Českém centru Vídeň autorkami Lenkou Newerkla, Naděždou Salmhoferovou a Hanou Sodeyfi. Autorky chtějí celou akci pojmout zábavnou formou, takže prezentace bude doplněna i o zajímavosti z výuky českého jazyka.

! Vážení návštěvníci, TATO PREZENTACE SE PŘESOUVÁ DO ROKU 2021 !

„Tschechisch, Faszination der Vielfalt. Arbeitsbuch 1“ - Cvičebnice Arbeitsbuch 1 - doplňuje úspěšnou standardní učebnici, „zelenou bibli“ vídeňské bohemistiky. Je zaměřena na všechny zájemce o filologii, kteří chtějí především důkladně poznat systém českého jazyka na teoretické úrovni, ale zároveň jsou motivováni k tomu, aby získali dobré komunikační dovednosti.

Cvičebnice Arbeitsbuch 1 přináší dialogy, gramatická cvičení a impulzy k tvořivé práci s ústním textem, které úzce souvisí s obsahem lekcí 1 až 8 učebnice. Cvičení v Arbeitsbuch 1 jsou koncipována pro osvojení učební látky prostřednictvím objevování. Studující jsou vedeni k samostatnému poznání a ovládnutí paradigmat a jejich souvislostí, pravidel syntaxe a slovní zásoby.

Učebnice obsahuje přesné popisy gramatických jevů a různorodá cvičení pro ty, kteří rádi postupují deduktivně. Ve cvičebnici najdeme texty, na jejichž základě mohou studující induktivně poznat zákonitosti jazyka, strukturovat je do předem naformátovaných tabulek, a prakticky je aplikovat při tvořivé produkci textu. Texty s mezerami prohlubují gramatickou a pravopisnou přesnost a spolu s mnoha didakticky hodnotnými obrázky představují most k volnému mluvenému projevu.

!! Vzhledem k současným bezpečnostním opatřením se našich událostí může účastnit pouze omezený počet návštěvníků. Zaregistrujte se proto včas na ccwien@czech.cz !!

Během celé Vaší návštěvy Vás žádáme, abyste dodržovali bezpečnostní opatření.

 

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

24.11.2020 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala