Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.5.2019 19:00

Prezentace knihy 'Muž jako evoluční inovace?' Stanislava Komárka v Kyjevě

Za podpory Českého centra v Kyjevě proběhne prezentace knihy 'Muž jako evoluční inovace?' profesora Stanislava Komárka.

Profesor Stanislav Komárek se tématu „metamorfóz mužnosti“ věnuje už dlouho a v jeho předešlých knihách už k tématu vyšel nejeden text.Tyto příspěvky shromáždil, doplnil a vydal v jedné publikaci s názvem Muž jako evoluční inovace? Eseje o maskulinitě, její etologii, životních strategiích a proměnách. Autor v knize uplatňuje své vzdělání biologa a zkušenost sčetlého cestovatele a téma pojednává s širokým rozhledem po etologii, sociální antropologii i dalších oborech.

Začátek prezentace: 15.05.2019 v 19:00

Adresa: ul. Rejratska 26/14, Kyjev

Registrace: https://forms.gle/Eu1gQGCaLK9VWXf59

Facebook: https://www.facebook.com/events/1340399226099284/


 

 

Stanislav Komárek

(http://www.stanislav-komarek.cz/)

Narozen (1958). Biolog, filosof a spisovatel, profesor oboru Filosofie a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, předseda oborové rady doktorského studia téhož oboru.

Autor asi dvaceti knih odborných či esejistických a tří románů, občasný přispěvatel novin a časopisů.

Po studiu biologie (ukončeno 1982) v emigraci v Rakousku (1983-1990), od roku 1990 působí na Katedře filosofie PřF UK.

Držitel Ceny Toma Stopparda za esejistiku (2006).


 

Muž jako evoluční inovace?

Jaké jsou etologie a životní strategie příslušníků mužského pohlaví u lidí i v živočišné říši? Jak vlastně fungují mužské society a co je jejich emocionálním tmelem? Nadchází v západní společnosti soumrak tradiční maskulinity a kam se vlastně stáhla či v co se proměnila? Jak se změnil stát, kdysi drsný a k obětem vyzývající Vaterland, ve všeobjímavě pečující Mutterland? Nejeví se islámský svět jako ohrožující hlavně proto, že v něm tato proměna neproběhla? Směřuje západní svět k pozvolnému „vyvanutí“ a „ublahobytnění“, souvisejícímu se stále nižší produkcí potomstva? Jak moc jsou rozdíly mezi pohlavími dané dědičně a v jakém rozsahu kulturně, nedochází vlastně paralelně s „krizí maskulinity“ i ke „krizi femininity“?

Vydání v ukrajinštině - nakladatelství Apriori >>

Kniha vychází za podpory Českého centra Kyjev

 

Místo konání:

ul. Rejratska 26/14, Kyjev

Datum:

15.5.2019 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala