Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.6.2003 0:00 - 11.9.2003 0:00

Přínos českých učitelů bulharskému zemědělském školství

Výstava fotografií, dokumentů, tiskových materiálů, knih a osobních předmětů dvou českých učitelů, kteří významně přispěli k zakládaní a rozvoji zemědělského školství v Bulharsku po osvobození z osmanské poroby. Václav Stříbrný působil 37 let v zemědělské škole v Sadovu a František Chytil v Obrazcov čifik u Ruse. Tyto první zemědělské školy v Bulharsku letos slaví 120. výročí založení.

120. výročí prvních zemědělských škol v Bulharsku - Sadovo a Obrazcov čiflik.

V Sadovu 37 let působil Václav Stříbrný, který je považován za zakladatele ovocnářství (vydává i první učebnici), včelařství, pěstování květin, lesnictví aj., je autorem herbáře, který obsahuje 20 000 druhů rostlin, člen Bulharské akademie věd.

Fratišek Chytil pracoval především v Obrazcov čiflik u Ruse, kde je zakladatelem moderní farmy, zavádí zemědělské stroje a pěstuje nové kultury, je autor řady učebnic a publikací; synové Karel a Imre pokračují v jeho práci.

Zemědělská škola v Sadovu v roce 1928

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 19.6.2003 0:00
Do: 11.9.2003 0:00

Organizátor:

Národní zemědělské muzeum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala