Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.6.2010 0:00 - 0:00

Promítání videoprací Jiřího Davida

Promítání videoprací současného českého malíře, fotografa, umělce a spoluzakladatele skupiny „Tvrdohlaví” Jiřího Davida se bude konat na akademické půdě ve Varšavě.

 

Jiří David patří k současným českým výtvarným umělcům. Tento malíř a fotograf je spoluzakladatelem umělecké skupiny Tvrdohlaví, která vznikla v roce 1987. Jiří David od druhé poloviny 80. let velmi výrazně ovlivňuje směr a atmosféru českého moderního umění. Svými obrazy a odvážným využíváním symbolů a politických znaků významně reformoval postmodernistický program přelomu 80. a 90. let, kdy se také pustil do uměleckých instalací a tvorby programových či úvahových textů o současném místě umělce a umění ve společnosti.
Proměnlivost umělcovy výpovědi prakticky znemožňuje jednoduše tohoto umělce nějak zařadit. Jak říká umělec sám o sobě: „Nevím, čím vlastně jsem; co jsem zač; nevím, proč a pro koho pracuji; neznám smysl ani důvod mých často přetvářených prací. Patrně je pro mě stále méně podstatné, kdo jak – včetně sebe sama – chápe smysl mých děl; sám sobě jsem cizincem. Po patnácti letech intenzivní, profesionální umělecké práce kdesi ve středu Evropy jsem ztratil jakoukoliv ucelenou identitu. Pomalu a nejistě dozrávám k názoru, že to však pro mě nepředstavuje žádné negativum. Jen nevím, co si s tím mám do budoucna počít.”


Projekt se koná pod záštitou velvyslance České republiky v Polsku J. E. Jana Sechtera.


 

 

 

 

 


 

 

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

24.6.2010 0:00 - 0:00

Organizátor:

Dominik Art Projects


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala