Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.6.2011 - 5.6.2011

14. ročník Výstavy lidových tvůrců a uměleckého řemesla na polsko-českém pohraničí

Výstava organizovaná každoročně ve městě Prudnik představuje výsledky tradiční rukodělné práce a uměleckého řemesla, především z Polska a České republiky. Účastní se jí však i další evropské země.

V rámci této přehlídky uměleckých řemesel je prezentováno celé kulturní dědictví evropských zemí. Největší zájem tradičně vzbuzují regionální – polské a české stánky, dále vystoupení lidových souborů a ochutnávky regionální kuchyně. Akce se každoročně účastní několik stovek vystavovatelů a tisíce návštěvníků.

 

Výstava je organizovaná při pomoci projektu „Ochrana a propagace lidové tvorby  a uměleckého řemesla na polsko-českém pohraničí” spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.

 

Více informací na: www.prudnik.pl

 

Čestnou záštitu přehlídce udělil Velvyslanec České republiky v Polské republice J. E. Jan Sechter.

Místo konání:
Prudnik
Datum:

Od: 3.6.2011
Do: 5.6.2011

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala