Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.10.2013 - 25.11.2013

Výstava „Působení Jednoty bratrské na území Polska“ v Nowej Soli

Polské městečko Nowa Sól, ležící blízko českých hranic, založili kdysi příslušníci Jednoty bratrské, kteří se sem uchýlili po bitvě na Bílé Hoře a rekatolizaci Českých zemí. Jejich zdejší působení připomene výstava „Působení Jednoty bratrské na území Polska“, která tu bude otevřena 25.10. Ukáže návštěvníkům komplexní pohled na historii Jednoty, od počátků přes působení J.A.Komenského a jeho žáků na území dnešního Polska, až po současnost.

V Nové Soli bude výstava otevřena u příležitosti 270. výročí založení města bratrskými exulanty z oblasti Suchdola nad Odrou.

Výstava by se poté měla konat i  v dalších místech spjatých s historií této církve, potvrzena je obec Szamotuly (jaro 2014), potom se počítá s Lesznem, Poznaní a Gdaňskem. 

Mezi hosty slavnostního zahájení budou starosta města,  zástupci okresu, obce, ředitelé muzeí a škol. Záštitu nad akcí převzali ministr zahraničí ČR, velvyslanec ČR a ředitel Českého centra.

České centrum podpořilo uskutečnění výstavy. 

Vernisáž se uskuteční 25. října 2013 v 17 hodin v prostorách Městského muzea, ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100.

Místo konání:
ul. Muzealna 20 Nowa Sól 67-100
Datum:

Od: 25.10.2013
Do: 25.11.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala