Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.10.2017 18:00

Autorské čtení Radky Denemarkové v rámci konference o česko-německých literárních vztazích

Mezinárodní konference pořádaná ve dnech 5. – 7. října přivítá také českou spisovatelku, překladatelku a germanistku Radku Denemarkovou. Autorka se představí v průběhu pátečního programu na Unviersité Libre de Bruxelles a přispěje tak k tématu vzájemných česko-německých vztahů v literatuře a jazykové kultuře. V Maison des Arts (v areálu ULB) také představí některá svoje díla, která se k tématu vážou.

Česká autorka notně překládané knihy Peníze od Hitlera přečte v rámci mezinárodní konference pořádané na univerzitě v Bruselu úryvky ze své knihy a nejen to. Cílem této konference je představení literárních děl českých, německých a rakouských autorů o událostech, jež tyto země historicky propojují a vykreslit tak různé úhly pohledu na stejnou problematiku. Tyto propletené a protichůdné pohledy, jednostranné či vzájemné vlivy budou představeny jak ve vědeckých příspěvcích, tak v kulturních doprovodných aktivitách, jakými jsou například autorské čtení R. Denemarkové, jedné z nejčastěji překládaných současných českých autorek oceněnou třemi cenami Magnesia Litera, v pátek 6. 10. nebo čtení v Rakousku žijícího autora s československými kořeny, Michaela Stavariče. 

Akce je pořádána Centrem českých studií na ULB spolu s katedrou germanistiky ULB ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bruselu a Rakouským kulturním fórem.

 

Kdy:  6. října 2017 od 18:00

Kde:  Maison des Arts (ULB), Avenue Jeanne 56, 1050 Ixelles


  

Místo konání:

150-152 Avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles / Brussel
Belgie

Datum:

6.10.2017 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala