Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.10.2019 - 1.12.2019

Rafani: O nevyvratitelnosti v zemi za obzorem - Narcis

Výstavní projekt skupiny Rafani, určený pro slovenského diváka, pracuje se společenskými a politickými reáliemi. Odkazuje na situaci středoevropského národa, specifické pojetí demokracie, nemožnost konsenzu či mediální realitu. Kdo je pozván sednout si za společný stůl? Kdo ví, co všechno může být pravdou? Víme jediné: Rovní si nejsme a pravdu máme všichni.

“Slyšeli jsme, že automobilka Kia Motors Slovakia vyrábí automobily pro český trh o 15 centimetrů kratší.”

Výstavu tvorí niekoľko cyklov reprezentovaných rôznymi médiami – obrazmi, sochami a objektami. Ako je u Rafanov zvykom, hlavným médiom bude inštalácia ako celok. Bude to jazero utopené v minulosti, nad ktorým sa vznáša budúcnosť dohadov, neprávd a stále rovnakých sľubov.

Umelecká skupina Rafani bola založená v roku 2000 na základe jasne definovaných demokratických pravidiel. Jadro jej činnosti spočíva v tvorbe umenia hlbko zasadeného do života spoločnosti. Rafani posúvajú obvyklý pohľad na spoločenské javy, zameriavajú sa na hraničné situácie, ku ktorým nejde zaujať jednoznačné hodnotiace stanoviská. Ich dominantnou stratégiou je kolaboratívna kolektívna práca potlačujúca ich jednotlivé umelecké individuality. Skupina je známa aj svojimi performanciami a inštaláciami vo verejnom priestore. Majú za sebou štyri desiatky samostatných výstav a zúčastnili sa množstva kolektívnych výstavných projektov v Čechách, aj v zahraničí.

komentovaná prehliadka výstavy a audiovizuálna performance
piatok 18. 10. 2019, 19.00

 

Zdroj: novasynagoga.sk

Viac informácií: novasynagoga.sk

foto (C) novasynagoga

 

 

 

Místo konání:
Žilina, Nová synagóga, J. M. Hurbana 11
Datum:

Od: 4.10.2019
Do: 1.12.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala