Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.3.2018 16:00

Рřednáška Martina Glogara o studiu na Masarykově univerzitě

Dlouholetý spolupracovník Masarykovy univerzity v Brně a vedoucí odboru zahraniční spolupráce MU Brno Martin Glogar zavítá do několika měst v Ukrajině, aby na tamních vysokoškolských institucích se svými kolegy a studenty pohovořil o vzdělávacím systému na českých vysokých školách, včetně možností studia na čím dál oblíbenějších tzv. letních školách.

Рřednáška Martina Glogara nejen o studiu na Masarykově univerzitě.

15.3.2018 v 16:00

ul. Ivana Fedorova 12, Kyjev

Dlouholetý spolupracovník Masarykovy univerzity v Brně a vedoucí odboru zahraniční spolupráce MU Brno Martin Glogar zavítá do několika měst v Ukrajině, aby na tamních vysokošloských institucích se svými kolegy a studenty pohovořil o vzdělávacím systému na českých vysokých školách, včetně možností studia na čím dál oblíbenějších tzv. letních školách. Martin má vice jak destetileté zkušenosti v oboru zahraničních výměn, spolupráce, stáží a je jedním z nejlepších odborníků v ČR v oblasti zharaniční spolupráce na akademické půdě. Záběr jeho činnosti je veliký, krom své alma ater je také členem řady světových organizcí. Přednášky ve Lvově a v Kyjevě se podařilo zorganizovat na nejlepších tamních univerzitách.

 

Místo konání:

Ivana Fedorova 12
01030 Kyjev
Ukrajina

Datum:

15.3.2018 16:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala