Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.2.2007 0:00 - 0:00

Reekologiaze oblastí postižených těžbou

Národní agentura pro rozvoj těžebních území vyvine program pro uzavření dolu a restrukturalizaci postižených zón. Projekt bude financován z rumunského státního rozpočtu a z peněz Světové Banky. Polovina z celkové sumy bude použita na socioekonomickou regeneraci regionů postižených uzavřením dolů a odstupné pro zaměstnance.

 


Další prostředky pro období 2007 – 2013 pochází z Fondu pro životní prostředí a jsou také určeny k uzavření a ekologické regeneraci postižených zón. Projekt je řízen Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V čem budou spočívat jednotlivé etapy projektů reekologizace oblastí postižených těžbou?
Jakému účelu budou sloužit ekologicky regenerované regiony?

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

8.2.2007 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala