Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.6.2019 18:30 - 20:00

Přednáška | PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.: Odkud se vzala čeština? - Where does Czech come from?

Jak se původně jednotný praslovanský jazyk během čtyř století diferencoval? Jak a čím se jazyk českých Slovanů na konci 10. stol. lišil od jazyků jejich nejbližších sousedů? Tyto otázky se pokusí zodpovědět docent z ústavu českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Rejzek.

Přednáška docenta Rejzka je jednou ze série lekcí o češtině, které probíhají v rámci aktivit spojených s oslavami českých historických výročí v letech 2018-2019 ve spolupráci s ÚJČ AVČR a Českými centry po celém světě.

Jiří Rejzek působí v ústavu českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde také vystudoval češtinu a angličtinu. Doktorský titul obdržel v roce 1987 a v roce 2009 se stal docentem. Jeho práce je zaměřena především na oblast etymologie. Je autorem Českého etymologického slovníku a také Lidové etymologie v češtině.

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce a bude tlumočená do němčiny.

Místo konání:

Institut für Slawistik, Spitalgasse 2, 1090 Wien

Datum:

12.6.2019 18:30 - 20:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala