Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.11.2012 - 4.12.2012

Residence fotografie v galerii Contretype v Bruselu

České centrum v Bruselu a Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR organizují již třetí třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v galerii Contretype v Bruselu. Od 13. listopadu do 4. prosince 2012 budou vybraní umělci pobývat v Bruselu a společně tvořit v tomto evropském multikulturním městě. Součástí residence bude výstava participujících fotografů, která proběhne v galerii Contretype na jaře roku 2013. Z České republiky přijede mladá fotografka Barbora Pivoňková, která by ráda zrealizovala svůj nový projekt „Pozdrav z Evropy“.

Barbora Pivoňková (*1985) vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor architektura a design. Současně studovala také ve Francii a Istanbulu. Sama fotografka říká, že díky pobytům v cizích zemích, mimo jiné také v Londýně, Bruselu nebo Paříži, zažila „atmosféru multikulturality,“ která ji momentálně nejvíce inspiruje a zajímá. Ve svém projektu „Pozdrav z Evropy“ se zaměřuje na kulturní diverzitu a integritu kultur, kdy se navzdory dnes tolik populárnímu sjednocení naopak separujeme a tvoříme mezi sebou hranice.

Barbora zrealizovala projekty jako „Locus delicti,“ ve kterém fotografovala místa, na kterých došlo k různým vraždám. Ve video-projektu „Crosstimer“ pak poeticky interpretovala vojenský konflikt na arménsko-tureckém hraničním území. V její zatím poslední instalaci v Galerii 207 „Jsme tu pro nás“ fotografku zajímá role zaměstnanců státních úřadů, kteří se schovávají za skleněnými přepážkami s vymezeným prostorem pro dorozumění.

V projektu „Pozdrav z Evropy“ má Barbora Pivoňková ambice vytvořit fotografie z různých čtvrtí Bruselu, na kterých by zachytila atmosféru dané kultury. Výstupem z těchto fotografií budou pohlednice s nápisy typickými pro onu kulturu, kterých je v Bruselu mnoho. Z druhé strany pohlednice bude legenda „Brusel 2012“ s odkazem na webovou stránku, na které bude projekt popsán. Část pohlednic bude k rozebrání na výstavě a část bude rozeslána do různých institucí po celé Evropě, vztahujících se k tématu projektu.

Více informací o díle Barbory Pivoňkové: http://www.barborapivonkova.cz/

Galerie Contertype je centrum současné fotografie v Bruselu. Byla založena roku 1978 a od roku 1988 sídlí v secesní budově Hotel Hannon, kde se též nacházejí výstavní prostory. Galerie se prezentuje jako místo pro výstavy, produkci a šíření moderní fotografie, bez ohledu na konkrétní typ či techniku výroby. Již přes třicet let je galerie otevřena umělcům z Evropy i mimo ní, a stejně tak zviditelňuje práci belgických umělců v zahraničí.

Informace o galerii Contretype: http://www.contretype.org/residences.html 

Termín: od 13. listopadu do 4. prosince 2012

Místo konání:

Galerie Contretype

Datum:

Od: 13.11.2012
Do: 4.12.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala