Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.1.2019 - 27.3.2019

Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent

Nová výstava v galerii Vitrínka zachycuje portréty jednadvaceti žen, které se neváhaly postavit komunistickému režimu v Československu 70. a 80. let, a také způsoby, jakými se ženy zapojovaly do různých proudů politického a kulturního odboje. Připomeňme si 42. výročí Charty 77, která vyzývala československou vládu k dodržování mezinárodních lidských práv, k nimž se zavázala podpisem Závěrečného aktu v Helsinkách roku 1975.

Dějiny jsou často příběhem politických událostí, jejichž hlavními hybateli jsou muži. Za dob československé normalizace v 70. a 80. letech 20. století to ovšem byly ženy, které sehrály zcela zásadní roli v protikomunistickém odboji a byly nedílnou součástí disidentského hnutí. Mnohé z aktivit Charty 77 se odehrávaly v prostorách bytů, což bylo jedním z důvodů, díky kterým se ženy mohly v hnutí angažovat. Dříve ostré hranice mezi veřejným a soukromým životem byly smazány pořádáním schůzí mluvčích, domácích seminářů a diskuzí, podepisováním a šířením peticí a jiných dokumentů. To vše na soukromé půdě bytů. Byty byly místem přijímání návštěv zahraničních zpravodajů a tajnou skrýší pro tajné samizdatové dokumenty a materiály propašované ze zahraničí.

Ženy, jimž patřila celá třetina podpisů Charty 77, tvořily pevné základy odboje. Mezi mluvčími Charty, nejviditelnějšími členy hnutí, kteří byli nejvíce vystaveni tlaku okolí, bylo kromě třiadvaceti mužů i jedenáct žen. Mluvčí byli neustálým předmětem zájmu Státní bezpečnosti a v některých případech i oběťmi násilí. Byť byly ženy vystaveny fyzickému napadení méně často, než muži, nacházela policie jiné způsoby, jak je přinutit spolupracovat. Výhružky odebrání dětí sociálním pracovníkem, intimita a sexualita spojená s ženským tělem, takové byly donucovací prostředky užívané převážně na ženách. Na stranu druhou měly ženy díky svým běžným každodenním povinnostem možnost tyto útoky vynalézavě odvracet. Protivládní materiály se často převážely ukryté v dětských kočárcích a plenách, na vlas stejné nákupní tašky se prohazovaly za účelem předání dokumentů. Díky svým rolím starostlivých maminek se tak ženy do jisté míry staly pro příslušníky tajné policie neviditelnými.

---------------------------------------------------------

25. ledna - 31. března 2019
Galerie Vitrínka, Czech Centre London, 30 Kensington Palace Gardens, London, W8 4QY

Otevírací doba: Po-Pá, 10:00 – 18:00
 

VSTUP ZDARMA

 ----------------------------------------------------------

 

V PRODEJI NA MÍSTĚ:

Bytová revolta: Jak ženy dělaly dissent (Revolution Begins At Home: The Women of Czech Dissent) popisuje příběhy a oživuje vzpomínky jednadvaceti žen, které měly odvahu se postavit totalitnímu režimu. Jejich svědectví dokazují, jak významnou úlohu ženy sehrály v rámci disidentského hnutí Charty 77, a to jak ve velkých městech, tak na venkově.

Kniha je k dostání pouze v češtině. 

Cena: £10

 

Vystavené plakáty vydal Institut Ústavu sociologie AVČR ve spolupráci s Českým centrem v Londýně, za podpory Akademie věd České republiky.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání:

Vitrínka Gallery, Czech Centre London, 30 Kensington Palace Gardens, London, W84QY

Datum:

Od: 25.1.2019
Do: 27.3.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala