Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.3.2012 11:00 - 4.4.2012

„Spolu / proti sobě? Rok 1968 v Československu a Polsku“

Putovní výstava českých historiků a středoškolských učitelů v LXV Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bema ve Varšavě. Zahájení se zúčastní mgr. Jiří Sovadina, historik, pedagog, vedoucí redakce portálu Moderní dějiny

Cílem putovní výstavy je na prostoru významného, a ne tak dávného momentu v našich dějinách poskytnout mladé generaci možnost naučit se nahlížet na dějiny prostřednictvím historických zdrojů, a tím bojovat proti zavádějícím stereotypům.  Výstavu vytvořilo Občanské sdružení PANT z České republiky ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej a Českým centrem ve Varšavě. Obsahuje 10 panelů k událostem dramatického roku 1968 v ČSSR a PLR. Je vytvořena ve dvou jazykových mutacích a k oběma jsou připraveny pro žáky a studenty pracovní listy s otázkami a úkoly k textům, fotografiím, anekdotám a dalším pramenům, které budou na jednotlivých panelech publikovány.

České centrum a LXV všeobecné gymnázium J. Bema ve Varšavě srdečně zvou na výstavu, která potrvá od 9. března do 4. dubna 2012. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastní mgr. Jiří Sovadina, historik, pedagog, vedoucí redakce portálu Moderní dějiny (www.moderni-dejiny.cz), člen Občanského sdružení PANT. Mgr. Jiří Sovadina se rovněž zúčastní Mezinárodní konference, kterou organizuje LXV všeobecné gymnázium J. Bema ve Varšavě.

Jak známo, vztahy Čechů a Poláků ve 20. století nebyly vždy harmonické, provázely je občasné konflikty či projevy vzájemného nepřátelství. Z nich pak pochopitelně pramenily nejrůznější stereotypy a předsudky ve vnímání sousedů za hranicí. V dějinách obou národů však najdeme také chvíle souznění, solidarity a oboustranného pozitivního ovlivňování.

Smyslem výstavy i celého vzdělávacího projektu je proto poznání a pochopení blízkých sousedů, kterého je možno docílit především přeshraničními pohledy na dílčí dějinné události a pochopením proměn vzájemného ovlivňování.

Ideálním východiskem pro takové nahlížení jsou nedávné historické události, které výrazně poznamenaly dějiny obou národů. Jedním z takových společných historických „uzlů“ jsou československé a polské události dramatického roku 1968. Oba dva komunistické režimy se tehdy ocitly na jedné z dějinných křižovatek. Reformní proces v ČSSR vedl k nečekaným a dříve nemyslitelným změnám v samotné straně, k postupné liberalizaci, živené nadějemi a očekáváním většiny obyvatel, až k fatálnímu dni vojenské intervence vojsk Varšavské smlouvy, celospolečenskému krutému procitnutí a nástupu normalizace. Představitelé polského komunistického režimu byli ve stejném roce také konfrontováni s liberálními požadavky studentů a intelektuálů, mnohdy inspirovanými československými událostmi. Na rozdíl od svých českých soudruhů však udrželi události v Polsku „pod kontrolou“, zasáhli tvrdě proti názorové opozici doma v Polsku, podporovali výrazně vojenský zásah proti „kontrarevoluci“ v ČSSR a nakonec se na této vojenské akci sami podíleli. Byla to rána pro všechny svobodomyslné občany obou států, jejichž režimy zůstaly totalitní. Protestní sebeupálení Ryszarda Siwce v Polsku, Jana Palacha, Jana Zajíce a dalších v Československu byla tragickým epilogem, protestem proti nekompromisnímu násilí, pokusem probudit lidi z všudypřítomné beznaděje...

 

Partner akce: Staropramen - Generální partner sítě Českých center

Spoluorganizátoři: Sdružení PANT, Portál Moderní dějiny, Česko-polské fórum, Instytut Pamięci Narodowej, České centrum ve Varšavě, logo Gymnázia

Další informace na: www.pant.cz

Místo konání:

LXV Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bema, Warszawa, ul. Marynarska 2/6

Datum:

Od: 9.3.2012 11:00
Do: 4.4.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala