Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.6.2018 19:00

Jak Československo přispělo k vytvoření státu Izrael v roce 1948

Beseda "Jak pomohlo Československo vytvořit Izraelský stát v roce 1948", která se uskuteční v knihovně Beit Ariela v Tel Avivu 7. června 2018. Akci pořádá Velvyslanectví České republiky, Velvyslanectví Slovenské republiky a České Centrum.

Besedě s českými, slovenskými a izraelskými historiky bude předcházet promítání fascinujícího dokumentárního filmu o československých pilotech ve válce za nezávislost. Promítání bude od 18:00.

7.6.2018 Beit Ariela Library, Sderot Sha'ul HaMelech 25, Tel Aviv-Yafo

Česká křídla nad Sionem

Dokumentární film o podílu Československa na vzniku židovského státu před sedmdesáti lety a jeho odkaz pro dnešek (2008). Režie Z. Pojman

Dramatický vznik židovského státu po 2. světové válce má své kořeny už na konci prvního století našeho letopočtu. Židé tehdy podlehli římským legiím a od té doby žili téměř 2000 let ve vyhnanství. Na znovuzrození židovského státu v roce 1948 mělo výrazný podíl Československo. A to nejenom vyslovením souhlasu v OSN či jeho uznáním mezi prvními státy světa, ale také potom konkrétní a významnou pomocí v jeho samotných začátcích. Byly to československé zbraně a izraelští vojáci vycvičení v Československu, kteří uhájili Izrael v první Válce o nezávislost před útokem arabských zemí. Pamětníci této války, se kterými štáb natáčel v Izraeli i v České republice, pak v dalších desetiletích až po dnešek zažili celou řadu dalších válek a teroristických útoků. A tak na otázku o vlastní budoucnosti neodpovídají většinou optimisticky. Neočekávají totiž, že v dohledné době hrozby válek či teroristických útoků v jejich regionu skončí.


Martin Korčok

Vedoucí muzea holocaustu Sereď

Martin Korčok se narodil v roce 1979 v Košicích. Studoval na katedře etnologie a neevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Po maturitě začal pracovat ve Slovenském národním muzeu - Muzeu židovské kultury, kde byl náměstkem ředitele. V současné době je vedoucím muzea holocaustu Sereď. Při práci v muzeu absolvoval externí studium na katedře etnologie a muzeologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde získal titul PhD. Následně v roce 2008 založil neziskové sdružení Edah, kde produkoval 38 filmů s přeživšími, vydával podpůrné vzdělávací materiály o holocaustu pro střední školy a organizoval vzdělávací programy pro učitele a studenty doma i v zahraničí. Publikuje studie v domácích a zahraničních publikacích o holocaustu a vzdělávání.


Ivo Pejčoch

Vědecký pracovník Ústavu vojenské historie v Praze
Narozen 18. března 1962. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity v Praze v oblasti moderních českých dějin. Od roku 1990 je šéfredaktorem odborného vojensko-historického měsíčního časopisu HaPM, od roku 2007 je vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu v Praze. Vedle dalších témat se věnuje aspektům vojenské pomoci státu Izrael. V časopise Historie a vojenství vydaným Vojenským historickým institutem v Praze, publikoval studii o vojenském výcviku členů Haganské brigády v Československu. Je autorem nebo spoluautorem sedmdesáti publikací a čtyřicet článků a studií.

Více na: http://www.vhu.cz/phdr-ivo-pejcoch-ph-d/

Jiří Reichl

scénarista, producent

Spoluautor scénáře filmu Česká křídla nad Sionem a producent filmu. Spolu s ředitelem Vojenského historického ústavu Alešem Knížkem v roce 2008 inicioval natočení tohoto dokumentu. Dlouholetý novinář (MF DNES, Lidovky, Mladý svět), poté mluvčí několika státních institucí (ústav pro studium totalitních režimů, Úřad práce, Ministerstvo vnitra) dnes šéfredaktor Ekonomického deníku.

Avraham Harshalom (Adam Friedberg)

Bývalý vojenský pilot během války za nezávislost v Izraeli

se narodil 1925 v Pružanech (dnešní Bělorusko) v rodině židovského vládního úředníka. Zde Avraham Harshalom vychodil židovskou základní školu a židovské gymnázium. V roce 1939 zabrali město Rusové a když začala v roce 1941 válka s Ruskem, město obsadili Němci. Ti zřídili ve městě ghetto, kam soustředili všechny židovské občany. V ghettě byl až do konce roku 1942, kdy spolu se všemi ostatními byl odvezen do koncentračního tábora Osvětim (jenom z tohoto ghetta to bylo cca 10.000 dalších Židů). Harshalom byl s celou svou rodinou v Osvětimi, kde však rodina byla poslána do plynových komor, bratr jen o chvíli později. 30. června 1944 Harshalom z Osvětimi utekl spolu s jedním Polákem a Rusem. Žel je brzy na to chytli. Štěstí, že je nezastřelili. Vymluvili se totiž, že zabloudili a hledají cestu zpět do lágru. Navrátili je zpět do Osvětimi. V říjnu 1944 začali vyvážet vězně z Osvětimi do jiných lágrů kvůli tomu, že se blížila ruská fronta. Harshalom byl odvezen do Buchenwaldu. Tam pracoval ve skupině, která stavěla v horách kanceláře pro Hitlera. Fronta se však blížila i z druhé strany a proto dělníky rozdělili na Židy a Poláky. Ve zmatku se povedlo Harshalomovi se vydávat za Poláka. Z transportu nežidů do Litoměřic utekl. Když vlak zastavil, tak vystoupil a schoval se ve vedlejším vlaku s uhlím. Tento druhý vlak zastavil až v Praze Holešovicích. Avraham Harshalom Protože měl na sobě pruhovaný vězeňský oblek, požádal jednou ráno kolemjdoucího chlapce Jindru Sobotku, aby mu donesl šaty. Ten tak učinil a až do konce války jej rodina Sobotkova schovávala nejdříve doma a pak v obchodě pana Hrstky. V roce 1945 se účastnil bojů na barikádách. Po válce zůstal v Praze, kde dostal české občanství a vystudoval Pražskou technickou univerzitu. Když začala v roce 1948 válka o nezávislost v Izraeli, absolvoval letecký výcvik v Olomouci a v roce 1949 odjel do Izraele jako pilot. Do Československa se kvůli komunistickému převratu již nevrátil. V armádě byl do roku 1950, po té v soukromém sektoru - elektroinstalace. V roce 1951 založil firmu Ariel, která se specializuje na elektrotechnické přístroje. Dodnes je jejím generálním ředitelem. Avraham Harshalom publikoval o svém životě knihu "Zrozen z popela" na jejímž základě byl natočen i stejnojmenný dokumentární film. Byl vyznamenán hodností plukovníka československé armády, pamětní medailí Rudolfa Medka a dalšími.

Rozhovor s Avrahamem Harshalom zde: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie_historie/avram-harsalom-utekl-nacistum-bojoval-behem-prazskeho-povstani-a-po-valce-v-izraeli_201505051252_akottova2


Vzpomeňme i na nedávno zesnulého Huga Maroma, bojovníka za existenci Izraele, který v promítaném dokumentu také promluví.

Více o Hugovi Maromovi zde: https://radiozurnal.rozhlas.cz/praha-londyn-izrael-jedno-z-poslednich-wintonovych-deti-prozilo-nekolik-zivotu-6256548

 

Místo konání:

Beit Ariela Library, Sderot Sha'ul HaMelech 25, Tel Aviv

Datum:

7.6.2018 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala