Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.4.2004 0:00 - 14.4.2004 0:00

S fotoaparátem za poznáním

Výstava fotografií mentálně postižených připravená Sdružením pro pomoc mentálně postiženým OV Praha 5 společně s výstavou obrázků invalidních dětí z organizace rodičů postižených dětí "Vsechsvjatskoje"

S FOTOAPARÁTEM ZA POZNÁNÍM

V roce 2002 zahájilo sdružení projekt celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením. Výuka probíhá jednou týdně 3 hodiny. Podporuje tvůrčí schopnosti zájemců o fotografii. Mají možnost naučit se technické základy zpracování fotomateriálu, ale poznávají i zajímavosti z historie fotografie, získávají znalosti z různých oborů fotografie i dovednost v konečné úpravě - v prezentaci fotografií. Blok přednášek o fotografii je doplněn stejným počtem hodin všeobecně vzdělávacích předmětů. Nepostradatelnou součástí kurzů jsou výstavy, exkurze a výlety. Vyvrcholením školního roku je výstava prací studentů. Práce studentů byly úspěšně vystavovány v Praze, v Plzni, ale i ve spolupráci s Českým centrem, také v Moskvě.

Místo konání:

3. Tverskaja-Jamskaja 33/39
125047 Moskva
Rusko

Datum:

Od: 7.4.2004 0:00
Do: 14.4.2004 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala