Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.3.2005 0:00 - 0:00

Samizdatová literatura - prezentace Knihovny Václava Havla

Asociace nezávislých rumunských novinářů (AZIR) uspořádala cyklus březnových přednášek na téma "Samizdatová literatura". V rámci cyklu představí ředitel Knihovny Václava Havla Václav Bartuška tuto českou instituci. Knihovna Václava Havla (KVH) je vytvářena podle amerických vzorů kulturní a společenská střediska nesoucí jména bývalých prezidentů. Vznikají ze soukromých prostředků a slouží odborné a laické veřejnosti. KVH chce usilovat především o to, aby české a světové veřejnosti prostřednictvím všech dostupných materiálů zpřístupnila osobnost Václava Havla jako dramatika a spisovatele, esejistu a literárního kritika; autora významných textů s filozofickým, sociologickým a politologickým přesahem; iniciátora a aktivního účastníka disidentského hnutí ve střední Evropě s rozsáhlými kontakty s významnými osobnostmi domácího i zahraničního disentu; státníka a politika, prezidenta republiky a iniciátora vážných diskusí o nejzávažnějších otázkách současného světa a vývojových směrech moderní civilizace.

 

Spolu s Václavem Bartuškou vystoupí také rumunská dizidentka Doina Cornea s příspěvkem "Otevřené dopisy Ceausescovi a jejich důsledky".

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

24.3.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Asociace AZIR


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala