Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.11.2019 19:30

Science café. Tentokrát s Evou Cudlínovou.

Můžeme si oblečení vypěstovat na zahradě? Letošní závěrečné Science café se zaměří na téma bioekonomie. Eva Cudlínová představí současné vědecké poznatky, otázky i výzvy, které se dotýkají ekologie, módy i principu udržitelnosti. Debata se uskuteční 27. listopadu od 18:30 v Plzeňském domě v Bruselu.

Eva Cudlínová je uznávanou vědeckou osobností na poli bioekonomie a ekologie a působí coby vedoucí Katedry regionálního managementu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve svém výzkumu se primárně zabývá dopadem ekonomických aktivit na životní prostředí a zkoumá možnosti, jakými lze úspěšně zabránit znečišťování krajiny. V praxi například úzce spolupracuje s českými regionálními partnery na realizaci tzv. chytrých regionů v návaznosti na iniciativu Evropské komise. Její publikační a akademická činnost pokrývá širokou škálu témat interdisciplinárního charakteru. Eva Cudlínová se pravidelně objevuje na odborných panelech a vědeckých konferencích, zároveň se však účastní také přednášek pro širokou veřejnost.

Science café představuje platformu, která dává prostor pro veřejnou diskusi nad současnými otazníky v oblasti vědy a výzkumu. Přijďte na neformální setkání s Evou Cudlínovou a inspirujte se chytrými řešeními.

 

Kdy: 27. listopadu 2019 v 18:30 (registrace začínají v 18:00) 

Kde: Plzeňský dům, Place de Jamblinne de Meux 31, 1030 Brusel 

Registrace přes link.

OrganizátořiČeské centrum v Bruselu, CZELO, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, Zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, za podpory:  Zastoupení hl. m. Prahy při EU a Velvyslanectví České republiky v Belgii

 


 

Místo konání:

Datum:

27.11.2019 19:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala