Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.10.2019 19:00

Czech Science Café: Fyzika pro naši budoucnost: Česko – americká vědecká spolupráce

Ve druhé edici Science Café přivítáme Iva Svejkovského, který se ve své přednášce zaměří na nejaktuálnější výzkum Fyzikálního ústavu Akademie Věd České Republiky.

 

Science Café – Fyzikální ústav AV ČR
Přednášející: Ivo Svejkovský 

15. října, 19:00 v Galerii
RSVP

Anotace:
Fyzikální ústav AV ČR je největším výzkumným pracovištěm Akademie věd ČR s pětašedesátiletou historií. Současný vědecký program ústavu zahrnuje fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek a plazmatu a klasickou a kvantovou optiku. Výzkum je uskutečňován z velké části v rámci velkých mezinárodních kolaborací a bilaterálních spoluprací, z nichž řada je v USA (např. Fermilab, Brookhavaven National Laboratory. Large Synoptic Survey Telescope a další). Výzkum prováděný ve FZU překračuje hranice lidského poznání a vytváří příležitosti pro lepší a kvalitnější život společnosti.

Přednáška s prezentací bude zaměřena na představení Fyzikálního ústavu AV ČR. Akcentovány budou faktické ukázky přínosu vědeckých výsledků FZÚ pro společnost, nejaktuálnější výzkumné směry, současná spolupráce s institucemi v USA a možnosti spolupráce další. Dílčím způsobem se bude přednáška věnovat potřebě cíleného budování pozitivního image vědeckých institucí u laické veřejnosti, stakeholderů, ostatních výzkumných institucí a politické reprezentace na národní i mezinárodní úrovni.

Přednášející:
Ivo Svejkovský je vedoucím kanceláře mezinárodní spolupráce ve FZÚ. Dlouhodobě se věnuje problematice mezinárodních vědeckých spoluprací, komunikaci vědy a propojování pomyslných mostů mezi veřejností, vědeckou institucí, průmyslem a politikou. V rámci volného času preferuje rodinu, umění, sport a cestování spojené s pěší turistikou. Je velkým fanouškem národních parků v USA a americké kultury.

Ivo získal doktorát na Vysoké škole ekonomické v Praze v oblasti corporate identity výzkumných institucí a MBA na International School of Management. Zúčastnil se profesních kurzů na Harvard University v Bostonu a publikoval výsledky své vědecké práce např. na University of California, Berkeley.----------------------------------------------------

Součást cyklu Science Café

České centrum New York představuje nový cyklus naučných vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci a inovátory. Science Café je neformální fórum inspirované fenoménem Café Scientifique, který spatřil světlo světa v Británii v roce 1998 a zanedlouho se rozšířil do celého světa. Sdílejte prostor i konverzaci nad šálkem kávy či čaje o současných vědeckých poznatcích a trendech se špičkovými odborníky různorodých oborů a zájmů! Neformální přednáška, ve které budou představena vybraná témata, bude následována diskuzí, do níž se budou moci zapojit i posluchači.

 

Místo konání:

Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

15.10.2019 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala