Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.9.2019 19:00

SCIENCE CAFÉ: VÝZKUM OSOBNOSTI T. G. MASARYKA S DAGMAR HÁJKOVOU

S radostí Vám přinášíme nový přírůstek do našeho programu zaměřený na vědu - Science Café! V první edici přivítáme Dagmar Hájkovou, která představí projekty Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

 

19:00 v Galerii
RSVP

Přednášející: Dagmar Hájková

Meziválečné Československo a jeho první prezident T. G. Masaryk stále rezonuje v české historické paměti, jak o tom svědčí velké oslavy vzniku státu v loňském roce. Doba „Masarykovy republiky“ je dodnes vnímána jako významná etapa českých a slovenských dějin a den jejího vzniku 28. října 1918 jako jejich uzlový bod. Na způsobu komemorace 28. října či na příkladu oslav Masarykových narozenin můžeme ilustrovat proces identifikace obyvatel s novým státem, cesty a možnosti konstruování československé státní identity a klást si otázky související s charakterem multinacionálního Československa.

Science Café představí současné projekty Masarykovy ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i. zaměřené na výzkum osobnosti T. G. Masaryka. Především se zaměří na projekt digital humanities Korespondence T. G. Masaryka, který mapuje Masarykovy zahraniční kontakty; v tomto případě s anglosaským světem. Tento přístup pomáhá zpřesňovat jeho akademické i politické vazby, které byly nezbytné při jeho válečných aktivitách vrcholících v USA na podzim 1918 a založením Československa. 

Více informací ZDE

 

Místo konání:

Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

12.9.2019 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala