Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.10.2018 19:00

Science Café s prof. Tomášem Jungwirthem, Ph.D.

Prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. je oceněným vědcem v oblasti spinové elektroniky. Ve svém oboru se specializuje na fyziku pevných látek, elektronické vlastnosti nanostruktur, kvantový Hallův jev či antiferomagnetická spinová zařízení. Nedávno byl součástí objevu v oblasti antiferomagnetických materiálů, které zásadně mění způsob ukládání dat. Profesor Jungwirth vede oddělení spintroniky a nanoelektroniky fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Tomáš Jungwirth obdržel doktorát v oboru fyziky pevných látek na Karlově Univerzitě v Praze v roce 1997. Jeho disertační práce na téma kvantový Hallův jev v polovodičích byla z části obhájena na fyzikálním institutu Akademie věd v Praze a z části na univerzitě v Indianě ve Spojených státech amerických. Následně pracoval v rámci svého post-graduálního studia na této univerzitě a také působil ve výzkumu na Texaské Univerzitě. V roce 2004 byl Tomáš Jungwirth jmenován profesorem Nottinghamské Univerzity a v roce 2007 vedoucím katedry spintroniky a nanoelektroniky na fyzikálním ústavu Akademie věd ČR v Praze.

Oblast zaměření Tomáše Jungwirtha je fyzika pevných látek, materiálový výzkum, elektronické vlastnosti nanostruktur, kvantový Hallův jev, přitažlivost, magneticko-transportní a mangeticko-optické vlastnosti feromagnetických polovodičů, kvantomovo-relativistická spin-orbitální interakce včetně anizotropní magnetorezistence, anomální a spinové Hallové jevy, a nemagnetická, feromagnetická a antiferomagnetická spintronická zařízení.         

Profesor Tomáš Jungwirth je spoluautorem okolo 200 publikací včetně 50 článků v časopisech jako je Modern Physics, Physical Review Letters, Nature Publishing Group nebo Science. V roce 2011 obdržel ERC Advanced Grant v oblasti spintroniky. V letech 2009-2014 byl členem ERC Advanced Grant Evaluation Panelu. Kromě Vědecké rady ERC je také členem vládní Rady pro výzkum a rozvoj České Republiky, Učené společnosti České republiky či Academia Europea.

 

Kdy: Úterý 23. října 2018 od 19:00h

Kde: Dům Plzeňského kraje, Náměstí Jamblinne de Meux 31, Brusel

Registrace je možná do 20. října 2018: http://geform.tc.cz/science_cafe11

Diskuze proběhne u skleničky vína.

Spoluorganizátoři: CZELO (Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace), Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, Evropská kancelář Plzeňského domu v Bruselu, České centrum v Bruselu, Zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu, Velvyslanectví České republiky v Bruselu

Foto: ČTK

  

 

Místo konání:

Datum:

23.10.2018 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala