Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.1.2020 19:00 - 21:00

Czech Science Café: Lukáš Vízek o matematickém vzdělávání: Inspirace minulostí, podněty ze současnosti a výzvy pro budoucnost

Prezentace ukáže inspirativní momenty z historie vyučování matematiky, zmíní vybrané osobnosti a jejich práci. Upozorní na podněty se současné školy a představí práci přednášejícího.

 

Science Café – Harvardova univerzita
Přednášející: Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D.

16. ledna, 19:00 v Galerii
RSVP

Prezentace ukáže inspirativní momenty z historie vyučování matematiky, zmíní vybrané osobnosti a jejich práci. Upozorní na podněty se současné školy a představí práci přednášejícího. Odrazí se k novým horizontům, před kterými matematické vzdělávání stojí, ke kterým směřuje a které může překračovat.

Přednášející: Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D.

Lukáš Vízek je na Harvardu v rámci Fulbright-Masarykova stipendia

Lukáš Vízek působí jako odborný asistent na Univerzitě Hradec Králové, vede přednášky a cvičení pro budoucí učitele matematiky. Spolupracuje se základními a středními školami, participuje na organizaci matematické olympiády a na vzdělávání matematicky nadaných studentů a studentek. Připravuje semináře pro pedagogy, podílí se na programech Univerzity Karlovy v Praze, Jednoty českých matematiků a fyziků a školských zařízení pro další vzdělávání učitelů. Ve volném čase se věnuje rodině, jezdí na vysokém kole a promítá v historickém kině.

Na královéhradecké univerzitě Lukáš Vízek absolvoval učitelství matematiky na výtvarné výchovy. Doktorské studium úspěšně ukončil na Univerzitě Karlově v Praze, v disertační práci se zaměřil na historii matematického vzdělávání. V současnosti pracuje jako stipendista Fulbrightova programu na Harvardově univerzitě v Cambridge v Massachusetts.

Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D.

Odborný asistent, Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové. V současnosti “visiting scholar”, Harvard Graduate School of Education, Cambridge, Massachusetts, USA, postdoktorské Fulbright-Masarykovo stipendium, září 2019 až únor 2020, řešený projekt Developing Flexibility in Geometry as a Part of Mathematics Education.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součást cyklu Science Café

České centrum New York představuje nový cyklus naučných vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci a inovátory. Science Café je neformální fórum inspirované fenoménem Café Scientifique, který spatřil světlo světa v Británii v roce 1998 a zanedlouho se rozšířil do celého světa. Sdílejte prostor i konverzaci nad šálkem kávy či čaje o současných vědeckých poznatcích a trendech se špičkovými odborníky různorodých oborů a zájmů! Neformální přednáška, ve které budou představena vybraná témata, bude následována diskuzí, do níž se budou moci zapojit i posluchači.

 

Místo konání:

Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

16.1.2020 19:00 - 21:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala