Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.3.2014 15:00 - 18:00

Se zvířátky na papír a do pohádky

V sobotu 22. března se uskuteční první letošní setkání dětí ze Spolku krajanů a přátel České republiky v Miláně. Bohatý program pro nejmenší připravila, ve spolupráci s Českým centrem MIlán a Honorárním konzulátem v Miláně, Česká škola – Ámosek společně s hosty z České republiky Lucií Křesťanovou, autorkou dětských knih a grafikem Pavlem Piekarem.

Akce bude zahájena autorským čtením pohádky „O hluché dalmatince“ s malým úvodem do světa psích mazlíčků (fotky vlastních pejsků vítané). Děti budou do přerušovaného čtení a vyprávění aktivně zapojovány (hra na cirkus, výroba masek, příchod hodné čarodějnice). Lucie Křesťanová se kromě psaní pohádek léta zabývá problematikou neslyšících, publikuje v odborných časopisech a pracuje v tiskovém oddělení Agentury pro neslyšící, závěrem tak dětem pomocí znaků ukáže, jak mohou s neslyšícími kamarády komunikovat. Druhá část programu nabídne možnost prohlédnout si malou výstavu Pavla Piekara, vyzkoušet si rozmanité malířské techniky a zjistit, jaké psí kousky se dají dělat se štětcem a barvou. Pod odborným dohledem pana grafika se není třeba obávat neúspěchu. Během odpoledne bude vyhodnocena soutěž „Meneghino“ o tři pohádkové knihy Lucie Křesťanové: Sedm větrných pohádek, Pohádky z babiččina kufříku, Pohádky a vyprávění o pejscích. Ostatní děti budou odměněny omalovánkami a pexesem s obrázky ilustrátorky Zdeňky Študlarové.

Pro rodiče bude připraveno malé občerstvení s možností prohlídky výstavy Young Package  v galerii  Českého centra.

 

Lucie Křesťanová, autorka knih pro děti, novinářka, redaktorka

Je autorkou pohádkových knih: Sedm větrných pohádek, Pohádky z babiččina kufříku, Pohádky a vyprávění o pejscích, které vydalo nakladatelství Brána. Kromě psaní a čtení pohádek se autorka věnuje knižní redakci, rediguje romány, detektivky a knížky pro děti. Trvale spolupracuje s nakladatelstvími Brána a Deus. Jako odborná redaktorka učebnic a populárně-naučných titulů také spolupracovala s pedagogickými nakladatelstvími Fortuna a Fragment, Reader´s Digest Výběr aj. V letech 1997-2012 působila jako šéfredaktorka periodik pro občany s vadami sluchu, v letech 2011-2013 jako redakční koordinátorka evropských projektů zaměřených na vzdělávání sluchově postižených redaktorů. Věnovala se také problematice ušního šelestu-tinnitu a působila jako koordinátorka tinnitus-klubu. Jako novinářka publikuje v odborných časopisech. V současné době pracuje v tiskovém oddělení Agentury pro neslyšící a také se věnuje psaní knih. Autorka žije a pracuje v Praze, ale i na chalupě ve Východočeském kraji, který je spolu s dětmi její věčnou inspirací. Má 20letého a 8letého syna.

 

Pavel Piekar, grafik

Narodil se 18. 7. 1960 v Ostravě. Od tří let vyrůstal v Táboře. Studoval na stavební fakultě ČVUT v Praze a po absolutoriu v roce 1983 zůstal v Praze, kde žije dodnes. Již několik desetiletí se věnuje výhradně technice barevného a černobílého linorytu. Vznik nového linorytu je spojen s realistickou kresbou, ze které se technicky přesně rozkreslují a následně ryjí jednotlivé barvy – desky linolea. Je to postupný proces, kdy konečný vzhled grafiky je určován postupným tisknutím desek na sebe a následným dalším rytím a tisknutím. Podle obtížnosti tématu se počet jednotlivých barev pohybuje mezi 5–50 barvami. Tiskne autorsky, v malých nákladech, jednotlivé barevné odstíny vznikají mícháním tiskařských a olejových barev. Pravidelně vystavuje od roku 1990, na kolektivních i samostatných výstavách. Jeho grafiky jsou zastoupeny jak ve veřejných, tak v soukromých sbírkách. Je členem spolků Umělecká beseda a Hollar.

 

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

22.3.2014 15:00 - 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala