Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.5.2018 - 29.5.2018

Seminář "1968 v Paříži a Praze" na univerzitě ve Valencii

Univerzita ve Valencii bude hostit ve dnech 28. a 29. května v Palau de Pineda dvoudenní kurz pořádaný k uctění památky dvou hnutí, která před 50 lety byla součástí boje za svobodu na obou stranách železné opony. Součástí akce budou přednášky, prezentace, debaty a promítání snímku Jiřího Menzela „Skřivánci na niti“ s cílem představit a analyzovat fakta a důsledky pražského a pařížského jara v roce 1968.

Rok 1968 v Paříži a Praze: více než datum v kalendáři, je to symbol vzpoury proti zavedenému řádu zpochybňují základy politického, sociálního a hospodářskéhorozdělení moci s cílem apelovat na přehodnocení zavedených globálních sociálních struktur a vzájemných mocenských vztahů. Vzpoura proti systému, jejíž epicentrum bylo v ulicích a náměstích v Latinské čtvrti v Paříži, daleko přesáhla hranice Francie a dokonce i západní Evropy, když se dostala do Latinské Ameriky a Spojených států. Situace ve východním bloku se od západního světa poněkud lišila. Strach z režimu měl jiný rozměr a nepřítel byl velmi odlišný. Vzpoura proti zavedenému řádu se zde nerozlučně spojila s konkrétním datem a s městem Prahou, do které přijela okupační armáda se sovětskými tanky. Pražské a pařížské jaro bude hlavním tématem této dvoudenní akce, která si klade za cíl připomenout významné výročí, poskytnout pečlivou historickou analýzu a kritickou reflexi významu a následků těchto události pro současný vědecký diskurz. Přednášky povede multidisciplinární tým odborníků uznávaných ve svých oborech, včetně historiků, politologů a filozofů, kteří se budou kriticky věnovat podobnostem a rozdílům tehdejších událostí v odlišných politickými režimech. 

Program:

Vedoucí: Carlos FloresJuberías. Profesor na katedře Ústavního práva Univerzity ve Valencii.

Pondělí 28. května

10:00 hodin: Zahájení
AgustínDomingoMoratalla. Ředitel UIMP-Valencia 
Carlos FloresJuberías. Vedoucí kurzu. 

10:30 hodin: Konec prvního panelu

Francouzský květen z historického pohledu

Pedro Martínez Lillo. Profesor současných dějin, UniversidadAutónoma de Madrid

12:30 hodin: Úlomek května 
Gabriel Albiac. Filozof, spisovatelapublicista; Katedra filozofie naUniversidadComplutense de Madrid

17:00 hodin:Kulatý stůl: Ostatní v ´68: dopady francouzského května v Evropě a Americe  
Joan delAlcázar. Profesor současných dějin, Universitat de València 
David SariasGarcía. Profesor politologie, Universidad San Pablo CEU, Madrid
Pedro Martínez Lillo 

19:00 hodin: Prezentace knihy: Květen ´68. Řekni mi, jak jsi to udělal (Eds. Encuentro, 2018) 
Marcelo LópezCambronero. Ředitel InstitutuFilozofie „Edith Stein“, Granada. Koordinátor díla.
Feliciana Merino Escalera. Profesor na InstitutuFilozofie „Edith Stein“, Granada. Koordinátor díla.
Gabriel Albiac. Spoluautor.

Úterý 29. května 
10:30 hodin: Pražské jaro v kontextu odporu proti sovětské nadvládě ve východníEvropě.
José M. Faraldo. Profesor současných dějin, UniversidadComplutense de Madrid 

12:30 hodin: 68/89: Pražské jaro a jeho vliv na přechod k demokracii ve východní Evropě. 
Carlos FloresJuberías 

17:00 hodin: Kulatý stůl: Co zbylo z 68 o 50 let později?
Justo Serna. Profesor současných dějin.Universitat de València 
Rosa M. Rodríguez Magda. Filozofka a spisovatelka.  
Juan Manuel de Prada. Spisovatel.

19:00 hodin: Film a debata: Skřivánci na niti (Jiří Menzel, Československo, 1969) 
Stanislav Škoda. Ředitel Českého centra v Madridu.

Vstup volný do naplnění kapacity, předchozí bezplatná registrace pro posluchače, bez nároku na certifikát o účasti. Kontakt: secretaria_valencia@uimp.eswww.uimp.es  
Tel. 963 108 020 / 019 / 018. Otevírací hodiny: od 09:30 do 14:00 hodin. 

 

 

 

Místo konání:
Plaza del Carmen, 4. Valencia
Datum:

Od: 28.5.2018
Do: 29.5.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala