Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.3.2014

Setkání Českých škol ve Florencii

V rámci podpory výuky českého jazyka v Itálii proběhne v březnu ve Florencii již druhé setkání Českých škol v Itálii. Za podpory a spolupráce Velvyslanectví ČR v Římě a Honorárního konzulátu ČR a Česko – italského sdružení ARCA ve Florencii proběhne odborné setkání mezi zástupci organizací provozující české školy v Itálii a českými institucemi podporující rozvoj výuky českého jazyka v zahraničí. Dlouhodobým cílem je podpořit v Itálii vznik České školy bez hranic, a proto proběhne v rámci setkání i prezentace již fungujících škol bez hranic v zahraničí.

Místo konání:
Palazzo Coppini, Firenze
Datum:

29.3.2014

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala