Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.9.2006 0:00 - 0:00

Shrnutí programu Exploring Urban Space

Čas závěrů, ohlédnutí a zhodnocení projektů. České centrum zve veřejnost, zúčastněné umělce a partnery (sponzory a zástupce mediálních agentur) k společné analýze výstupů z projektu Exploring Urban Space a k diskusi o dlouhodobých partnerstvích sloužících k přeměně městských intervencí v permanentní projekty.

.
Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

25.9.2006 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala