Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.10.2007 0:00 - 30.10.2007 0:00

Simple Living

Simple living („jednoduché živobytí” nebo také „dobrovolná skromnost”) představuje cílevědomý životní styl, kdy jednotlivec má jasno v tom, co je pro něj nezbytné nebo „dostačující”, a to, co do této kategorie nespadá, jednoduše nevyužívá. Jednoduché živobytí nevyžaduje nutně dodržování definované sady pravidel, ale spíše člověka vybízí k uvědomělému a rozvážnému životnímu stylu. Jeho umělecké ztvárnění v podání patnácti mladých čaských umělců bude představeno v rámci výstavy.

 

Kurátoři: Anetta Mona Chisa & Liviana Dan

 

Jesper Alvaer, Vasil Artamonov, Zbyněk Baladrán, Daniela Baráčková, Eva Koťátková, Radim Labuda, Michal Pěchouček, Pavel Tichoň, Erik Sikora, Slava Sobotovičová, Ivan Svoboda, Adéla Svobodová

 

 

Umělci ztvárňují jednoduchost živobytí v různých podobách a vycházejí z různých podnětů, jako např. revolta proti konzumnímu nebo materialistickému životnímu stylu. Někteří vyzdvihují zásadní odmítání „západních hodnot”, zatímco jiní jdou svou vlastní cestou „jednoduché existence”, a to na základě osobních motivů vycházejících z estetiky nebo z pocitu správnosti.

 

Výstava „Simple Living” představí sérii videosnímků znázorňující, co je a co není „jednoduchým živobytím” a do jaké míry může ztvárňovaná jednoduchost ovlivnit veřejnou debatu o moderním umění. Prezentované videosnímky oslovují diváka jak využitím „popisné” metodiky, tak i svým výtvarným vyjádřením.

 

Protože hlavním cílem výstavy je ukázat stav v oblasti mladé české umělecké scény, budou zde prezentovány práce 15 mladých umělců žijících v České republice. Výstava je součástí společných aktivit Českého centra Bukurešť a National Brukenthal Museum Sibiu.

http://www.brukenthalmuseum.ro/

http://www.sibiu2007.ro/

 

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

Od: 12.10.2007 0:00
Do: 30.10.2007 0:00

Organizátor:

National Brukenthal Museum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala