Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.6.2010 0:00 - 29.6.2010 0:00

„Sklo v českém šperku“

České centrum ve Varšavě uvádí v Muzeu kinematografie v Lodži unikátní výstavu „Sklo v českém šperku“. Téma výstavy navrhla Veronika Schwarzinger z vídeňské Galerie V&V a projekt byl připraven v kurátorské a organizační spolupráci s Jiřím Šiborem.


Kvalitní užité umění v podobě výrobků ze skla je pro Českou republiku velmi typické. Reprezentační výstava sklářského designu „Sklo v českém šperku“ představuje práce 13 českých umělců: Václav Cigler, Petr Dvořák, Stanislava Grebeníčková, Kateřina Handlová, Jan Hásek, Svatopluk Kasalý, Jaroslav Kodejš, Zdeňka Laštovičková, Martina Mináriková, Martin Papcún, Jiří šibor, Markéta šílená a Blanka šperková. Představená díla jsou ucelenou přehlídkou toho nejzajímavějšího, co bylo v této svébytné oblasti vytvořeno. Všichni výše jmenovaní umělci autorů, odlišující se věkem, profesionální zkušeností i názorovým vývojem v průběhu jejich dosavadní tvorby, se dlouhodoběji zabývají sklem v současném autorském šperku, někteří z nich také skleněnou plastikou nebo skleněnými realizacemi  v architektuře.

Výstava „Sklo v českém šperku“ kurátora Jiřího šibora je putovní. Byla již instalována ve Vídni, holandském Schiedamu a Stockholmu, letos v Mnichově. Po představení v Lodži a polské Vratislavi, kde na ni tematicky naváže společný workshop českých a polských uměleckých sklářů EKOGLASS 2010, je na letošní podzim výstava plánována v New Yorku.

Výstava se koná za podpory Ministerstva kultury České republiky, Českých center a ve spolupráci s vídeňskou Galerií V&V.

Aktuální informace na: www.kinomuzeum.pl/

 

www.mkcr.cz

 

www.kunstnet.at/v+v/

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 8.6.2010 0:00
Do: 29.6.2010 0:00

Organizátor:

Muzeum Kinematografie


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala