Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.5.2009 0:00 - 0:00

Slavnostní vyhlášení výsledků XII. ročníku Literární a překladatelské soutěže

Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v Českém centru po autorském setkání s českým spisovatelem píšícím také německy - Jiřím Grušou - v rámci Mezinárodního knižního veletrhu. Soutěž určená pro všechny, kteří dobře ovládají češtinu a nepracují s českým jazykem profesionálně (učitelé, tlumočníci apod.), byla vyhlášena ve 3 kategoriích: překlad české prózy, překlad české poezie a vlastní práce v českém jazyce. V první kategorii se překládaly dva prozaické texty, jeden zvolený pořadateli a jeden libovolný. Ve druhé kategorii soutěžící museli přeložit celkem šest básní, z nichž tři byly zadány pořadateli a tři ponechány na účastnících soutěže. Ve třetí kategorii byl jako téma, či spíše „podnět k rozpracování” určen úryvek z Kunderova Žertu a soutěžící si mohli vybrat, zda své „rozpracování” pojmou jako beletristické, esejistické, publicistické nebo odborné. Povinné texty v prvních dvou kategoriích pocházejí od Arthura Breiského, Jana Skácela, Jiřího Koláře a Konstantina Biebla.

Překlady hodnotí pracovníci bohemistických pracovišť šesti polských univerzit: varšavské, vratislavské, poznaňské, krakovské, katowické a opolské; konečné hodnocení je výsledkem práce všech kateder. Vyhlášení vítězů bývá tradičně spojeno s Dny bohemistů, krátkým festivalem věnovaným české kultuře, a každý rok se koná v jiném polském městě (v roce 2008 to byla Poznaň, o rok dříve Krakov). Slavnostní zakončení letošního 12. ročníku soutěže výjimečně poruší tuto tradici a bude tvořit součást programu na květnovém Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě. Vítězové soutěže dostanou certifikát českého ministerstva školství a poukaz na Letní školu slovanských studií na Univerzitě Karlově v Praze.

 

Vyhlašovateli letošního ročníku soutěže bylo Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, České centrum ve Varšavě, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Institut slovanské filologie Jagellonské univerzity v Krakově.

 

Tato kulturní akce získala právo nést logo oficiální doprovodné kulturní akce českého předsednictví v Radě EU.

 

 

 

 

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

22.5.2009 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum, Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jagellonská univerzita v Krakově, Institut slovanské filologie, Katedra bohemistiky


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala