Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.6.2007 0:00 - 0:00

Slavnostní zakončení výuky ČJ

Slavnostní zakončení výuky českého jazyka žáků XXX. Licea im. J. Śniadeckého. S touto střední školou pravidelně spolupracujeme, jejich žáci se účastní našich akcí a jako nepovinný předmět si vybrali český jazyk. Součástí slavnostního odpoledne bude vystoupení žáků.

-
Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

4.6.2007 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum Varšava


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala