Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.3.2012 - 17.3.2012

Mezinárodní konference věnovaná slovanskému světu

Institut filologie Vratislavské univerzity srdečně zve k interdisciplinárnímu setkání se slovanským světem v rámci vědecké konference „Slovanský svět kdysi a dnes – jazyk, literatura, kultura“.

V termínu od 15. do 17. března 2012 se bude konat druhý ročník konference, která se těší mimořádné oblibě mezi vědci ze všech slovanských zemí. Letošního ročníku se zúčastní hosté z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Polska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Ruska a Ukrajiny. Cílem konference je výměna názorů mladých vědců na otázky týkající se současných slovanských jazyků, literatury a kulturních oblastí.

Referát na plenárním zasedání přednese Doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. z Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Z Prahy přijede také PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. z Pedagogické fakulty UK.  Dále přijedou doktoranti z Brna, Ostravy, Prahy, kteří se zúčastnili uplynulého ročníku.

Konferenci zahájí děkan Filologické fakulty Vratislavské univerzity, prof. Michał Sarnowski a ředitel Ústavu polské filologie Vratislavské univerzity, prof. Jan Miodek.

Více informací najdete na straně konference slowianszczyzna.wordpress.com  nebo na straně Institutu: www.ifp.uni.wroc.pl ve složce Konference.

 České centrum ve Varšavě převzalo nad konferencí Čestný patronát.

Místo konání:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Plac Nankiera 15
Datum:

Od: 15.3.2012
Do: 17.3.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala