Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.5.2019 19:00

So klingt die Gegenwart! Ensemble Terrible 61-19

Česká soudobá hudba jako laboratoř budoucnosti

Závěrečný koncert řady So klingt die Gegenwart! zavede posluchače do líhně nové hudby, do prostoru, kde se experimentům meze nekladou. Ensemble Terrible, soubor studentů a absolventů hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, přiváží program složený ze čtyř nových a dvou starších skladeb z dílny čtyř vybraných studentů a jejich dvou pedagogů. Pod názvem 61-19 odrážejícím data vzniku nejstaršího uváděného díla a konání koncertu (1961 a 2019) zazní skladby Marka Kopelenta, Luboše Mrkvičky, Ondřeje Štochla, Jana Rösnera, Gilberta Agostinho a Petra Hory

Soubor Ensemble Terrible HAMU se zabývá hudbou 21. století, současnou a budoucí. Neusiluje o pouhé dosažení jednotlivých bodů amplitud, ze kterých se stává mrtvá jen konstanta, chce tvořit tak, jako zvuk sám přirozeně tvoří sinusoidu. Jeho zakladatelé Jakub Rataj a Jan Ryant Dřízal odmítají rozdělení žánrů na vysoké a nízké, dobré a špatné. To, co se teď může zdát jako strašné - „terrible“ se přece záhy může stát strašně krásným, nebo také ne. Spolu se současnými dramaturgy souboru Petrem Horou a Janem Rösnerem tak prezentují to nejčerstvější, co se na poli zvaném soudobá experimentální hudba urodilo.

Za čtyři roky své existence soubor provedl již 40 skladeb od 27 skladatelů z 11 zemí světa. Tématem pro tento rok je zapojení současných pedagogů skladby na HAMU do programů jednotlivých koncertů. Prvním z řady uváděných mistrů je příznačně ten nejstarší z nich, Marek Kopelent. Dramaturgové souboru vybrali jednu z jeho ranných skladeb s názvem Reflexe, která je pro Kopelentovu tvorbu podle jeho slov zvláštní právě tím, že se jako první z jeho děl nesla v duchu Nové hudby. Na rok vzniku této kompozice odkazuje i název koncertu 61-19, který je hříčkou čísel z data vzniku Reflexe, (19)61, a data konání koncertu, (20)19.

Koncertní řada So klingt die Gegenwart! prezentuje berlínskému publiku různé odstíny české soudobé hudby a staví ji do kontextu české i světové hudby minulých století. Jejím cílem je demonstrovat známé rčení – hudba je jen jedna. Koncertní řada se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Berlíně.

Vstup zadarmo, prosíme o online-registraci, kapacita míst je omezená. Vstup po začátku koncertu není možný.

 

Z tisku:

"... kdo se proboha něčím tak škaredým může nechat zlákat. Nemyslím tím teď samozřejmě samotnou produkci. Ale vlastně myslím, aktéři hráli přesně tak škaredě a drsně, jak si výraz kompozice zaslouží.“

Kristýna Farag, OperaPlus, 21. 11. 2016

"Tento komorní ansámbl, složený ze studentů a absolventů HAMU, sršel nebývalým humorem a s až entuziastickým zájmem prezentoval premiéry skladeb autorů ze svého středu, Jakuba Rataje a Jana Ryanta Dřízala.“

David Matěna, Harmonie Online, 23. 11. 2016

„V poslední skladbě programu, Torsion: Transparent Variation na Contempulsu už také takřka zdomácnělé Rakušanky Olgy Neuwirth byl už výkon Ensemble Terrible takřka suverénní. Svou zásluhu na tomto dojmu měl nepochybně také imponující výkon sólisty – věhlasného francouzského fagotisty Pascala Galloise, na jehož popud skladba vznikla. V celém programu soubor Ensemble Terrible perfektně vedl dirigent Marek Šedivý.“

prof. Jaromír Havlík, Harmonie Online, 21. 12. 2016

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

15.5.2019 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala