Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.10.2011 18:00 - 20:00

Solidarita v Evropě. Výzvy k dobrým sousedským vztahům mezi Rakouskem a Českem

České centrum Vídeň organizuje diskuzi s autory publikace „Solidarita v Evropě. Výzvy k dobrým sousedským vztahům mezi Rakouskem a Českem" (Solidarität in Europa. Herausforderungen an eine gute Nachbarschaft zwischen Österreich und Tschechien). Hosty večera budou Ferdinand Kinsky, Wolfgang Müller-Funk, Walter Reichel a Jan Sokol. Moderace diskuse se pak ujme Monika Slouk.

(Iustitia et Pax, tématické číslo Nr. 1, 2011).


Čeští a rakouští autoři, fundovaní znalci tématu, zachycují své zkušenosti s překonáváním česko-rakouské minulosti a popisují nová hlediska. Hlavní myšlenkou tohoto tématického vydání je vyhlášení „Udobření sousedských vztahů v srdci Evropy“ („Versöhnte Nachbarschaft im Herzen Europas“) katolických biskupů Rakouska a Česka z roku 2003 a toto téma je rozváděno i dále. Zobrazovány jsou vyhlídky na společnou budoucnost dobrých sousedských vztahů ve sjednocené Evropě.

Ve spolupráci s Iustitia et Pax, Institutem sociální etiky na Univerzitě Vídeň.

Účastníci diskuze:

Ferdinand Kinsky von Wchinitz und Tettau
Narozen roku 1934 v Praze; politolog a prezident vědecké rady Evropského institutu vyšších mezinárodních studií v Nizze.

Wolfgang Müller-Funk
Narozen roku 1952 v Brémách; profesor kulturních věd na institutu evropské a komparativní jazykovědy a literární vědy na Univerzitě ve Vídni. Studium germanistiky, filozofie, historie, kulturní filozofie a kulturních věd.

Jan Sokol
Narozen roku 1936 v Praze; filozof, vysokoškolský učitel a politik. V letech 2000-2007 děkanem fakulty humanitních studií na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1998 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2003 koaličním kandidátem na úřad prezidenta České republiky.

Walter Reichel
Narozen roku 1971 ve Vídni; doktor filozofie, studium historie a slavistiky na univerzitě ve Vídni, v Praze a v Krakově. Od roku 2005 spolkovým kancléřem/tiskovým mluvčím.

 Monika Slouk
Redaktorka, publicistka a autorka novinových sloupků. Studovala teologii, češtinu a filozofii v Innsbrucku, Olomouci a Vídni.

Další informace: http://www.iupax.at, http://ktf.univie.ac.at/content/site/se/home/index.html

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

11.10.2011 18:00 - 20:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala