Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.12.2013 - 28.2.2014

Soutěž pro začínající překladatele

Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění (LS IU) vyhlašují u příležitosti stého výročí narození prozaika Bohumila Hrabala (1914–1997) překladatelskou soutěž určenou začínajícím překladatelům. České centrum v Bruselu ve spolupráci se Centre d´études tchèques na ULB nabízí všem zájemcům do 35 let účast v soutěži.

Uchazeči přeloží úryvek (10 normostran) z Hrabalovy dosud do francouzštiny nepřeložené povídky Autíčko. Povídka Autíčko je k dispozici na Centre d´études tchèques na ULB. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. Vyhodnocení soutěže provede porota skládající se z profesorů češtiny na ULB (Jan Hrubeš, Petra James, Adéla Jelínková).   

Výherce z Belgie spolu s výherci z ostatních účastnických zemí bude odměněn pobytem v Praze, zúčastní se aktivit spojených s výročím B. Hrabala, setká se s hrabalovskými badateli a znalci jeho díla, zúčastní se pracovního překladatelského workshopu, Noci literatury a mezinárodního veletrhu Svět knihy 2014.

Termín vyhlášení: 2. prosince 2013

Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 28. února 2014

Termín zveřejnění výsledků: do 31. března 2014

Termín pobytu oceněných v Praze: 14. – 17. května 2014

Soutěžící odevzdá svůj příspěvek ve francouzštině v elektronické podobě nejpozději do 28. února 2014 zasláním na e-mailovou Petry James: pkrivank@ulb.ac.be, nebo cet@ulb.ac.be.  

Projektu se účastní tato Česká centra v zahraničí: Berlín / Mnichov, Brusel, Haag, Kyjev (včetně Běloruska), Londýn, Madrid, Milán, Moskva, Sofie, Tokio, Varšava a Vídeň.

E-mailové kontakty naleznete na http://www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/

Projekt podporují: Zastoupení Valonsko-bruselské federace, Rakouské kulturní fórum, Goethe Institut, Institut Cervantes, Italský kulturní institut, Ruské středisko vědy a kultury, Bulharský kulturní institut, Pražská informační služba a CzechTourism.


Místo konání:

Datum:

Od: 2.12.2013
Do: 28.2.2014

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala